Trouwen of samenwonen

Gaat u trouwen? Of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Als u pensioen opbouwt bij SPMS krijgt uw partner meestal partnerpensioen als u overlijdt. Gaan u en uw partner samenwonen? Dan krijgt uw partner onder bepaalde voorwaarden partnerpensioen op het moment dat u overlijdt.

In de pensioenregeling van SPMS bent u verplicht een partnerpensioen voor uw partner te verzekeren. Als u in Nederland woont, krijgen we de persoonlijke gegevens van uw partner door van de gemeente. Als u overlijdt, informeren wij uw partner over zijn of haar recht op partnerpensioen.

Woont u niet in Nederland? Dan moet u uw partner zelf bij ons aanmelden. Stuur ons in dat geval een kopie van uw huwelijksakte. Wij kunnen uw partner dan aanmelden.

Woont u samen? En hebben uw partner en u een samenlevingsovereenkomst afgesloten bij een notaris? Dan ontvangt uw partner niet automatisch een partnerpensioen als u overlijdt.

Meld uw partner zelf aan

Wilt u dat uw partner wel recht heeft op een partnerpensioen? Meld uw partner dan aan via MijnSPMS voor de verzekering van een vrijwillig partnerpensioen. In de premietabel ziet u een overzicht van de premiebedragen inclusief het partnerpensioen.

Ingangsdatum verzekering vrijwillig partnerpensioen

De verzekering van het vrijwillig partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand nadat wij de stukken hebben ontvangen. Als wij de stukken op de eerste dag van de maand ontvangen, gaat de verzekering op die dag al in.
Bent u vóór 1 januari 2007 partnerpensioen gaan opbouwen? En is uw partner enkele jaren jonger dan u:
- bent u een man en is het leeftijdsverschil met uw partner meer dan tien jaar?
- bent u een vrouw en is het leeftijdsverschil met uw partner meer dan vier jaar? 

Dan bouwt u 2,5% minder partnerpensioen op voor elk extra jaar of gedeelte van een jaar dat uw partner jonger is. U kunt er tijdens uw deelnemerschap voor kiezen extra premie te betalen om de korting ongedaan te maken. Op het partnerpensioen dat u na 1 januari 2007 heeft opgebouwd, geldt deze kortingsregeling niet.

Chat met SPMS