Toelichting bij keuze pensioeningangsdatum van 1 januari

De 3% toeslagverlening vindt ieder jaar op 1 januari plaats. Wilt u uw pensioen per 1 januari in laten gaan en kiest u voor hoge of lage conversie ? Dan vervalt de 3% toeslagverlening van dat jaar deels of in zijn geheel, omdat deze verhoging al is inbegrepen in de conversiefactoren.

U laat uw pensioen per 1 januari ingaan en kiest voor hoge conversie

Dan kiest u voor een maximale verhoging van uw maandelijkse pensioenuitkering en vervalt de toeslagverlening van dat jaar in zijn geheel.

U laat uw pensioen per 1 januari ingaan en kiest voor lage conversie

Dan kiest u voor een gedeeltelijke verhoging van uw maandelijkse pensioenuitkering en ontvangt u jaarlijks nog 1,25% toeslagverlening.

Wilt u op 1 januari met pensioen en kiest u voor hoge of lage conversie?

Dan is het gunstiger voor u om de ingangsdatum van uw pensioen uit te stellen naar 1 februari. Uw pensioen wordt dan in het jaar waarop u met pensioen gaat verhoogd met de conversiefactor. Daarnaast ontvangt u de toeslag in januari van dat jaar.

Kijk in MijnSPMS om te zien hoeveel u ontvangt als u uw pensioen een maand eerder of later in laat gaan.