Pensioenhoogte zelf kiezen (conversie)

Als u met pensioen gaat, kunt u kiezen voor conversie.

Conversie is mogelijk bij ouderdomspensioen en bij (bijzonder) partnerpensioen. U kunt hier zelf voor kiezen. U kunt uw conversiekeuze doorgeven in MijnSPMS. Op de bedragen die u ziet in MijnSPMS is al hoge conversie toegepast.

SPMS verhoogt elk jaar onvoorwaardelijk uw pensioen met 3%. Dit noemen we onvoorwaardelijke toeslagverlening. Bij conversie neemt u een voorschot op de toekomstige stijgingen van uw pensioen. Uw pensioen wordt dan op de ingangsdatum meteen verhoogd. U krijgt dus direct maandelijks een hogere pensioenuitkering. De toekomstige verhogingen van uw pensioen worden dan wel lager.

Let op: Wilt u per 1 januari met pensioen en kiest u voor conversie? 

Dan kan het gunstiger zijn om uw pensioen op 1 februari in te laten gaan. De 3% toeslagverlening vindt jaarlijks op 1 januari plaats. Als u het pensioen per 1 januari laat ingaan dan vervalt de toeslagverlening dat jaar geheel of gedeeltelijk. De toeslagverlening is inbegrepen in de conversiefactoren. Uw pensioen is minder hoog, dan wanneer u kiest voor een ingangsdatum op 1 februari. Kijk in MijnSPMS voor concrete bedragen.

U heeft de keuze uit hoge, lage of geen conversie. Hieronder worden deze keuzes nader toegelicht.

  • Hoge conversie: 
    U ontvangt de maximale verhoging van uw uitkering. Uw pensioen blijft daarna gelijk. Alleen als SPMS besluit de pensioenen extra te verhogen, stijgt uw uitkering.
  • Lage conversie: 
    U ontvangt direct een hogere uitkering. Uw pensioen stijgt jaarlijks met 1,25% (in plaats van met 3%). Alleen als SPMS besluit de pensioenen extra te verhogen, stijgt uw uitkering met meer dan 1,25%.
  • Geen conversie:
    U ontvangt geen hogere uitkering. Uw pensioen stijgt jaarlijks met 3%. Als SPMS besluit de pensioenen extra te verhogen dan stijgt uw uitkering met meer dan 3%.

Uw pensioen mag niet te hoog worden van de fiscus. Daardoor is conversie in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. U kunt uw conversiekeuze doorgeven in MijnSPMS. Wij controleren of uw keuze past.

Let op: Maakt u geen conversiekeuze? Dan gaat SPMS uit van hoge conversie. De conversiekeuze geldt gedurende de volledige looptijd van het pensioen. En kan niet meer gewijzigd worden na ingang van pensioen.