Pensioenhoogte zelf kiezen (conversie)

Als u met pensioen gaat, kunt u kiezen voor conversie.

Conversie is mogelijk bij ouderdomspensioen. U kunt hier zelf voor kiezen. U kunt uw conversiekeuze doorgeven in MijnSPMS. Op de bedragen die u ziet in MijnSPMS is al hoge conversie toegepast.
SPMS verhoogt elk jaar onvoorwaardelijk uw pensioen met 3%. Dit noemen we toeslagverlening. Bij conversie neemt u een voorschot op de toekomstige stijgingen van uw pensioen. Uw pensioen wordt dan op de ingangsdatum meteen verhoogd. U krijgt dus direct maandelijks een hogere pensioenuitkering. De toekomstige verhogingen van uw pensioen worden dan wel lager.

U heeft de keuze uit hoge, lage of geen conversie. Hieronder worden deze keuzes nader toegelicht.

  • Hoge conversie: 
    U ontvangt de maximale verhoging van uw uitkering. Uw pensioen blijft daarna gelijk. Alleen als SPMS besluit de pensioenen extra te verhogen, stijgt uw uitkering.
  • Lage conversie: 
    U ontvangt direct een hogere uitkering. Uw pensioen stijgt jaarlijks met 1,25% (in plaats van met 3%). Alleen als SPMS besluit de pensioenen extra te verhogen, stijgt uw uitkering met meer dan 1,25%.
  • Geen conversie:
    U ontvangt geen hogere uitkering. Uw pensioen stijgt jaarlijks met 3%.
Let op: Maakt u geen conversiekeuze? Dan gaat SPMS uit van hoge conversie. De conversiekeuze geldt gedurende de volledige looptijd van het pensioen. En kan niet meer gewijzigd worden na ingang van pensioen.