Pensioenhoogte zelf kiezen (conversie)

Als u met pensioen gaat, kunt u kiezen voor conversie.

Conversie betekent dat uw pensioen op de ingangsdatum meteen wordt verhoogd. U krijgt dus direct maandelijks een hogere pensioenuitkering. De toekomstige verhogingen van uw pensioen worden dan wel lager.
Bij conversie neemt u eigenlijk een voorschot op de toekomstige stijgingen van uw pensioen. Naast de voorziening van het door u per de pensioendatum opgebouwde ouderdomspensioen heeft SPMS namelijk een extra voorziening gevormd. Uit deze voorziening wordt de toekomstige jaarlijkse 3% onvoorwaardelijke stijging gefinancierd. Door conversie kunt u (een deel van) die voorziening op de pensioendatum omzetten in direct ingaand extra pensioen. Hierdoor blijft er wel minder of geen kapitaal over om uw pensioen in de toekomst aan te passen. In ruil voor de conversie verlaagt SPMS daarom de toekomstige jaarlijkse aanpassing van uw pensioen.

Op uw pensioendatum heeft u de keuze uit de volgende drie opties:

  • Lage conversie: 
    U kiest voor een onmiddellijke beperkte verhoging van uw maandelijkse pensioenuitkering. Uw pensioen wordt jaarlijks onvoorwaardelijk met 1,25% verhoogd (in plaats van 3%).
  • Hoge conversie: 
    U kiest voor de maximale verhoging van uw maandelijkse pensioenuitkering. De onvoorwaardelijke pensioenverhoging per jaar van 3% komt dan helemaal te vervallen.
  • Geen conversie:
    U kiest ervoor uw maandelijkse pensioenuitkering bij pensionering niet te verhogen. U ontvangt dan in ieder geval elk jaar de onvoorwaardelijke pensioenverhoging van 3%.
Let op: als u geen keuze maakt, gaat SPMS uit van hoge conversie. De conversie geldt gedurende de volledige looptijd van het pensioen. Na ingang kan deze niet meer worden gewijzigd.
 
Conversie is ook mogelijk bij ingang van het levenslange partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen. De (ex-)partner heeft dan een eigen keuze. Dit is ook het geval als de deelnemer na pensionering overlijdt. De conversiekeuze die de deelnemer heeft gemaakt bij ingang van zijn ouderdomspensioen, heeft dus geen invloed op de conversiekeuze van de (ex-)partner bij ingang van zijn of haar pensioen. De mogelijkheid van conversie geldt niet voor het tijdelijk partnerpensioen en het wezenpensioen.