Premietabellen

Hoeveel pensioen u opbouwt bij SPMS en hoeveel premie u daarvoor betaalt hangt af van uw inkomsten. In de premietabellen staan de pensioenpremies en -opbouw.

Premietabel 2021 voor zelfstandigen (pensioenregeling)

Trapcode Inkomensklasse Pensioenopbouw Premie OP en PP* Premie OP*
H6 € 158.880 of meer € 753,98 € 35.386 € 29.198
H5 € 132.400 – € 158.880 € 628,32 € 29.585 € 24.332
H4 € 105.920 – € 132.400 € 502,66 € 23.783 € 19.466
H3 € 79.440 – € 105.920 € 376,99 € 17.981 € 14.599
H2 € 52.960 – € 79.440 € 251,33 € 12.181 € 9.734
H1 € 26.480 – € 52.960 € 125,66 € 6.377 € 4.866
H0 € 0 – € 26.480 € 0,00 € 0 € 0
* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2021 voor werknemers (pensioenregeling)

Trapcode Inkomensklasse Pensioenopbouw Premie OP en PP* Premie OP*
H6 € 129.120 of meer € 753,98 € 35.386 € 29.198
H5 € 107.600 – € 129.120 € 628,32 € 29.585 € 24.332
H4 € 86.080 – € 107.600 € 502,66 € 23.783 € 19.466
H3 € 64.560 – € 86.080 € 376.99 € 17.981 € 14.599
H2 € 43.040 – € 64.560 € 251,33 € 12.181 € 9.734
H1 € 21.520 – € 43.040 € 125,66 € 6.377 € 4.866
H0 € 0 – € 21.520 € 0,00 € 0 € 0
* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2021 voor zelfstandigen (opting-out)

Trapcode Inkomensklasse Pensioenopbouw Premie OP en PP* Premie OP*
L6 € 158.880 of meer € 608,05 € 28.332 € 23.547
L5 € 132.400 – € 158.880 € 506,71 € 23.705 € 19.622
L4 € 105.920 – € 132.400 € 405,37 € 19.080 € 15.698
L3 € 79.440 – € 105.920 € 304,02 € 14.453 € 11.773
L2 € 52.960 – € 79.440 € 202,68 € 9.828 € 7.849
L1 € 26.480 – € 52.960 € 101,34 € 5.202 € 3.925
L0 € 0 – € 26.480 € 0,00 € 0 € 0
* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Premietabel 2021 voor werknemers (opting-out)

Trapcode Inkomensklasse Pensioenopbouw Premie OP en PP* Premie OP*
L6 € 129.120 of meer € 608,05 € 28.332 € 23.547
L5 € 107.600 – € 129.120 € 506,71 € 23.705 € 19.622
L4 € 86.080 – € 107.600 € 405,37 € 19.080 € 15.698
L3 € 64.560 – € 86.080 € 304,02 € 14.453 € 11.773
L2 € 43.040 – € 64.560 € 202,68 € 9.828 € 7.849
L1 € 21.520 – € 43.040 € 101,34 € 5.202 € 3.925
L0 € 0 – € 21.520 € 0,00 € 0 € 0
* OP = Ouderdomspensioen, PP = Partnerpensioen

Kijk voor meer uitleg over het berekenen van het premiebedrag en het bepalen van de trapcode bij Premiebedragen en trapcodes.