Toelichting op uw pensioenoverzicht

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Dit pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar. Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Zolang u deelneemt aan onze pensioenregeling bouwt u jaarlijks pensioen voor uzelf, uw eventuele partner en uw eventuele kinderen op. Hiervoor betaalt u ieder jaar premie. De premie is tot en met 2014 gebaseerd op het brutoberoepsinkomen waarvoor u als medisch specialist deelneemt in onze pensioenregeling. Met ingang van 2015 wordt uw pensioenopbouw gebaseerd op uw winst als zelfstandige en uw bruto loon als werknemer, en op het aantal uren dat u werkt

Eerder of later met pensioen

Hoe eerder uw pensioen ingaat, hoe lager uw pensioenuitkering per jaar wordt. Op het moment dat uw vervroegd pensioen ingaat, eindigt uw pensioenopbouw bij SPMS. En daarmee ook de premieplicht.

U kunt uw pensioen uitstellen tot na 65 (de standaardpensioenleeftijd). De uiterste pensioeningangsdatum ligt op uw 70ste verjaardag. Na uw 65ste, of als u eerder stopt met werken bouwt u geen pensioen meer op. U betaalt dan ook geen premie meer aan SPMS. Hoe later u met pensioen gaat, hoe hoger uw pensioenuitkering per jaar wordt

Conversie

Eén van uw keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling is de keuze voor conversie.
Kiezen voor conversie betekent dat uw pensioen op de ingangsdatum meteen wordt verhoogd. U krijgt dus direct maandelijks een hogere pensioenuitkering. U vindt hierover meer informatie onder het kopje conversie van deze toelichting.