Toelichting op uw pensioenoverzicht

Jaarlijks ontvangt u van ons uw pensioenoverzicht. Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele meeverzekerde partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Zo heeft u een helder overzicht van uw pensioen.

Welk pensioen kunt u verwachten?

Zolang u deelneemt aan onze pensioenregeling bouwt u jaarlijks pensioen voor uzelf, en uw eventuele meeverzekerde partner op. Uw eventuele kinderen zijn automatisch op risicobasis meeverzekerd. Hiervoor betaalt u op maandbasis premie. De premie is tot en met 2014 gebaseerd op het brutoberoepsinkomen waarvoor u als medisch specialist deelneemt in onze pensioenregeling. Met ingang van 2015 wordt uw pensioenopbouw gebaseerd op uw bruto loon als werknemer en op uw winst als zelfstandige, en op het aantal uren dat u werkt.

Wat als het mee- of tegenzit?

Op het UPO ziet u een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Bij deze inschatting houden we ook rekening met een mogelijke stijging van de prijzen. De inschatting geeft dus de koopkracht van uw pensioen weer. 

Het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd is weergegeven. Daarnaast ziet u wat uw pensioen is in 3 situaties. Uw verwachte pensioen, als het meezit én als het tegenzit.

Eerder of later met pensioen

Hoe eerder uw pensioen ingaat, hoe lager uw pensioenuitkering per jaar wordt. Op het moment dat uw vervroegd pensioen ingaat, eindigt uw pensioenopbouw bij SPMS. U kunt uw pensioen uitstellen tot na uw 65e (de standaardpensioenleeftijd). 

De uiterste pensioeningangsdatum ligt op uw 70e verjaardag. Na uw 65e, of als u eerder stopt met werken, bouwt u geen pensioen meer op. U betaalt dan ook geen premie meer aan SPMS. Hoe later u met pensioen gaat, hoe hoger uw pensioenuitkering per jaar wordt. 

Conversie

Eén van uw keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling zijn de verschillende conversiemogelijkheden.
Kiezen voor hoge conversie betekent dat uw pensioen op de ingangsdatum meteen wordt verhoogd. U krijgt dus direct maandelijks een hogere pensioenuitkering. Kiest u geen conversie dan begint u met een lager pensioen, maar deze wordt dan wel jaarlijks verhoogd met 3%. Lees meer over conversie.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!