Uw pensioenoverzicht

Vrouw kijkend op laptop naar haar pensioenoverzicht

Jaarlijks ontvangt u uiterlijk vóór 1 oktober uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van SPMS. Dit overzicht geeft u een belangrijk en concreet inzicht in uw opgebouwde pensioen en hoeveel u jaarlijks van ons ontvangt. Verder geeft uw UPO inzicht in het eventuele partnerpensioen, en als u kinderen heeft, het wezenpensioen.

Kies ervoor om uw pensioenoverzicht digitaal te ontvangen. Dat scheelt papier. Bovendien is deze altijd beschikbaar.

Uw pensioenoverzicht digitaal ontvangen.