Uw pensioenoverzicht

Jaarlijks ontvangt u uiterlijk vóór 1 oktober uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van SPMS. Dit overzicht geeft u een belangrijk en concreet inzicht in uw opgebouwde pensioen en hoeveel dit zal zijn als u met dezelfde opbouw doorwerkt tot uw 65ste. Verder geeft uw UPO inzicht in het eventuele partnerpensioen, en als u kinderen heeft, het wezenpensioen.

Kies ervoor om uw pensioenoverzicht digitaal te ontvangen. Dat scheelt papier. Bovendien is deze altijd beschikbaar.

Uw pensioenoverzicht digitaal ontvangen.