Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op uw 65ste verjaardag. U kunt ervoor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. U krijgt dit pensioen levenslang maandelijks uitgekeerd. De hoogte van uw pensioen hangt af van hoeveel u jaarlijks bij SPMS opbouwt.

Bij SPMS bouwt u elk jaar pensioen op. Dit noemen we de pensioenaanspraak. In 2018 is deze pensioenaanspraak €950,36 bij volledige premiebijdrage. (*Als u voor opting-out hebt gekozen gelden andere bedragen. Zie de toelichting hieronder.) Dit lijkt misschien een lage aanspraak, afgezet tegen de te betalen premie. Na uw pensionering keren wij echter de aanspraak die u dit jaar (en de jaren daarvoor) heeft opgebouwd, levenslang aan u uit. 
 
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en uw gewerkte uren (voltijd of deeltijd) kunt u in aanmerking komen voor gedeeltelijke opbouw. De premie en de opbouw zijn dan lager. 
 
Bovendien kent SPMS een jaarlijkse onvoorwaardelijke verhoging van uw pensioen van 3%.

Rekenvoorbeeld pensioenregeling

Stel, u wordt in 2018 65 jaar en u heeft bij SPMS een ouderdomspensioen opgebouwd van €40.700 per jaar. Kiest u voor hoge conversie, dan wordt uw uitkering direct verhoogd tot €57.032. Bij lage conversie krijgt u €49.837 plus jaarlijks 1,25% verhoging. Zonder conversie krijgt u ieder jaar €40.700 plus jaarlijks 3% verhoging.

Rekenvoorbeeld basisregeling (opting-out)

Een specialist neemt sinds 2018 deel aan de pensioenregeling van SPMS. In 2047 gaat zij met pensioen. Zij heeft dan 30 jaar premie betaald. Hiermee heeft zij tot aan haar pensionering een vast bedrag aan pensioen opgebouwd van €28.510,- bruto per jaar. Bij een indexatie van 3% per jaar komt dit bedrag in 2045 uit op €46.450,- (zonder conversie). Met hoge conversie is dit bedrag in 2047 €65.100,- per jaar.