Pensioengegevens bekijken

Wilt u weten op basis van welke gegevens wij uw pensioenopbouw bepalen? Dit kunt u zien in MijnSPMS.

De hoogte van de pensioenopbouw en de door u te betalen premie hangt af van uw inkomen en uw deeltijdfactor. En of u per 1 januari 2012 heeft gekozen voor de basisregeling (opting-out) of de pensioenregeling (opting-in). Daarnaast houden we rekening met het feit of u werknemer of zelfstandige bent. SPMS vraagt u jaarlijks hierover gegevens te verstrekken. Op basis van deze gegevens wordt u ingeschaald in een trapcode.

Wijzigt de vorm waarin u uw praktijk uitoefent? Gaat u over naar een BV of gaat u juist terug vanuit een BV naar de IB-onderneming? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw inschaling en daarmee voor uw pensioenopbouw. Hier vindt u informatie over de inschaling, de trapcodes en de mogelijkheden die u heeft om wijzigingen door te geven.