logo_laag1

Pensioen 1-2-3: Laag 1

U bouwt pensioen op bij SPMS. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Persoonlijke informatie over uw pensioen bij SPMS vindt u op mijn.spms.nl. Een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioen vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op spms.nl/beleggen.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijke informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. En in laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van SPMS. Wilt u de informatie uit laag 2 liever op papier ontvangen? Dat kan. Vraag deze aan bij SPMS.

Dit is laag 1.

ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 65 jaar wordt.
partner_en_wezenpensioen_opbouw
Komt u te overlijden? Dan kan uw eventuele partner partnerpensioen ontvangen. Uw eventuele kinderen krijgen wezenpensioen.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u voor 50% of meer arbeidsongeschikt? Dan kan uw pensioenopbouw voor uw arbeidsongeschikte deel doorgaan.
U betaalt dan voor dat deel zelf geen premie meer.
reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?
geen_arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.
drie_pijlers
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Verplicht pensioen bij SPMS. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf ergens anders regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
vast_bedrag_spms.png
U bouwt ieder jaar een stukje van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele inkomen. De hoogte van uw inkomen en uw gewerkte uren bepalen het niveau waarop u pensioen opbouwt. Per niveau geldt een vast bedrag. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.
premieverdeling_enkel
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Premie die u betaalt is terug te vinden op de premie- specificatie die u maandelijks van ons ontvangt.
Wij sturen u ook jaarlijks een premiejaaroverzicht.
waardeoverdracht
Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar SPMS.
ruilen_ouderdoms_partner
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment van pensioneren of bij de beëindiging van uw deelname.
ruilen_partner_ouderdom
Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, uitruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan een maand vóór u met pensioen gaat.
deeltijd_65
Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 3 tot 6 maanden vóór uw 65ste of de eerdere gewenste ingangsdatum aanvragen.
conversie
Uw pensioen groeit mee met de stijging van de lonen (met een minimum van 3%). Een deel van uw premie is speciaal daarvoor bestemd. Als u met pensioen gaat, kunt u (een deel van) de toekomstige stijging naar voren halen. U start dan met een hoger pensioen. Maar later groeit uw pensioen minder of niet.
uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast als het financieel erg tegenzit en er geen zicht meer is op herstel naar het wettelijk minimaal vereiste vermogen.
SPMS heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
• Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
• Een lage rente maakt pensioen duurder. SPMS heeft daardoor meer geld nodig om later hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
• De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
• Lees meer over de financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad van SPMS.
welvaartsvast
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de cao-lonen bij de overheid. Dit heet toeslagverlening of indexeren. SPMS gaat uit van een onvoorwaardelijke verhoging van 3%. Daarbovenop heeft SPMS de ambitie uw opgebouwde pensioen jaarlijks extra te verhogen (het voorwaardelijke deel van de toeslagverlening). Dit kan alleen als de financiële situatie van SPMS goed genoeg is. Over de afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo verhoogd:
 
 
indexatie     stijging van de lonen stijging van de prijzen
2017
3,00%
0,75%
1,40%
2016
3,00%
1,45%
0,30%
2015 3,00% 1,97% 0,60%
2014 3,00% 0,31% 1,00%
2013 3,00% 0,00% 2,50%
tekort

Omdat we geen tekort hebben, geldt voor ons geen herstelplan.

Lees meer over tekort

kosten
SPMS maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
• Kosten voor de administratie.
• Kosten om het vermogen te beheren.
waardeoverdracht
Stopt u met deelnemen? U kunt uw bij SPMS opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u arbeidsongeschikt wordt. Mogelijk kan de opbouw van uw pensioen doorlopen.
samenwonen_trouwen
Als u een samenlevingsovereenkomst heeft of aangaat. U kunt uw partner dan meeverzekeren. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat; als u in Nederland woont, krijgen wij dit gewoonlijk door van de gemeente.
scheiden
Als u de samenlevingsovereenkomst beëindigt. Geef dit aan ons door. Als u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigt; als u in Nederland woont, krijgen wij dit gewoonlijk door van de gemeente.
meer_of_minder_werken
Als u meer of minder gaat verdienen of werken en hierdoor in een hogere of lagere trapcode terecht komt.
buitenland
Als u verhuist naar of in het buitenland. Woont u in het buitenland? Dan moet u bepaalde gegevens zoals een adres(wijziging), huwelijk of scheiding zelf aan ons doorgeven.
mijnpensioenoverzicht
Bekijk één keer per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl.
vragen
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Mail naar administratie@spms.nl of bel 020 583 62 62.