Bedrag ineens

miriam keukentafel met kinderen

Een deel van uw totaal opgebouwde pensioen in 1 keer opnemen? Hiervoor kunt u mogelijk kiezen als u met pensioen gaat. Dit kan sowieso niet eerder dan 2025. De wet is nog niet definitief. Zodra er meer duidelijkheid is, leest u het op onze website. Laat u goed informeren. Bijvoorbeeld via onze financieel planners.

We kunnen nog geen berekeningen maken

Hiervoor wachten we op de definitieve wetgeving. In MijnSPMS kunt u dan berekenen wat het voor u persoonlijk betekent.

Kan ik in afwachting van de ingangsdatum van het bedrag ineens wel al mijn pensioen aanvragen?

U kunt uw aanvraag nu insturen. Als de wet ingaat voordat uw pensioen is ingegaan kunt u de aanvraag nog wijzigen. Neem daarvoor contact met ons op. U krijgt dan de mogelijkheid om te kijken of het bedrag ineens iets voor u is. U kunt daarna uw pensioen opnieuw aanvragen.

U krijgt dit bedrag in 1 keer van ons. Uw levenslange maandelijkse ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

Bedrag ineens kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte, bijdrage Zorgverzekeringswet (Zwv) en premies volksverzekeringen. En voor eventuele inkomensafhankelijke regelingen van de overheid. Laat u hierover voorlichten door onze Financieel Planners.

Lees hier hoe u contact opneemt met uw Financieel Planner.

U kunt hiermee bijvoorbeeld een deel van uw hypotheek aflossen. Of u kunt er van op vakantie gaan. U krijgt door bedrag ineens de rest van uw leven een lager maandelijks ouderdomspensioen.

Als de wet definitief is kunt u ook kiezen voor het bedrag ineens als u eerder met pensioen gaat dan op leeftijd 65. U kunt ook kiezen voor het bedrag ineens als u later met pensioen gaat.

U kunt ervoor kiezen om het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Als u ook kiest voor een bedrag ineens, dan wordt het maximale bedrag dat u ineens kunt opnemen hoger dan wanneer u niet voor uitruil zou kiezen.

U kunt er ook voor kiezen om uw ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen. Als u ook kiest voor een bedrag ineens, dan wordt het maximale bedrag dat u ineens kunt opnemen lager dan wanneer u niet voor uitruil zou kiezen.

Bedrag ineens neemt u op van het opgebouwde ouderdomspensioen. Het partnerpensioen verandert hierdoor niet.

De keuzes die u maakt over uw pensioen, gelden ook voor het pensioen van uw ex-partner. Als u kiest voor een bedrag ineens, dan krijgt uw ex-partner ook een bedrag ineens van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen. Dit geldt niet als u en uw ex-partner voor conversie hebben gekozen.

 

Mogelijke gevolgen voor de ex-partner

 

Dit kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en eventuele huur- en zorgtoeslag van uw ex-partner.

 

Mogelijke gevolgen voor u als (gewezen) deelnemer

 

1. Als u kiest voor uitgestelde betaling van het bedrag ineens en uw ex-partner overlijdt na de ingangsdatum van uw pensioen maar vóór de uitbetaling van het bedrag ineens, dan ontvangt u het bedrag ineens dat uw ex-partner zou ontvangen. U ontvangt dit bedrag ineens bovenop uw eigen bedrag ineens. Dit kan gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting, premie Zvw en eventuele inkomensafhankelijke regelingen van de overheid. 

2. Als u kiest voor (uitgestelde betaling van) het bedrag ineens en uw ex-partner overlijdt nadat het bedrag ineens is uitbetaald, dan keert alleen het reguliere verevende ouderdomspensioen terug naar u. Het bedrag ineens dat is uitbetaald aan uw ex-partner, keert dus niet terug naar u. U krijgt in dat geval dus een lager ouderdomspensioen terug dan u terug zou krijgen als u niet had gekozen voor het bedrag ineens. 

 

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

 

Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. De wettelijke bijdrage Zvw is verlaagd van 5,50% naar 5,43%. Het maximumbedrag waarover u de inkomens-afhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt van € 59.706 naar € 66.956. Het nieuwe bedrag staat vermeld als bijdrage Zvw. Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen.

Als u kiest voor het bedrag ineens, krijgt u de rest van uw leven een lager maandelijks ouderdomspensioen. Als we in de toekomst de pensioenen verhogen, dan krijgt u die verhoging alleen over dat lagere maandelijkse pensioen. U krijgt dan geen verhoging over het bedrag ineens.

De wet is nog niet definitief. De ingangsdatum van deze keuze is waarschijnlijk 2025. Alleen (gewezen) deelnemers die vanaf dat moment met pensioen gaan, kunnen kiezen voor het bedrag ineens.

Gaat u met pensioen in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt? Of op de 1e van de maand daarna? Dan mag u de uitbetaling van het bedrag ineens doorschuiven naar januari van het jaar daarna. Dit kan gunstig zijn als uw totale inkomen inclusief het bedrag ineens niet boven het maximumbedrag van de 1e belastingschijf uitkomt.

Bedrag ineens wordt dan niet uitbetaald. De maandelijkse pensioenen die al zijn uitbetaald worden herrekend alsof u niet voor bedrag ineens had gekozen. Er volgt nog een nabetaling. Deze nabetaling is een (flink) stuk lager dan het bedrag ineens zou zijn. 

Een voorbeeld. Een deelnemer bereikt zijn AOW-leeftijd op 15 augustus 2025. Hij kiest ervoor om zijn pensioen in te laten gaan op 1 augustus 2025. Hij stelt de uitbetaling van bedrag ineens uit tot 1 januari 2026. Hij overlijdt op 8 november 2025.

Zijn ouderdomspensioen zonder bedrag ineens was € 2.500,00 bruto per maand. Hij koos voor een bedrag ineens van 10%. Het bedrag ineens dat in januari 2026 uitbetaald zou worden, was € 60.000,00 bruto. Zijn maandelijkse pensioen wordt hierdoor vanaf augustus 2025 € 2.250,00 bruto per maand. Door het overlijden voor de uitgestelde betaling van bedrag ineens, vervalt het bedrag ineens. De € 60.000,00 wordt niet uitbetaald. In plaats daarvan volgt een nabetaling van het pensioen, alsof deelnemer niet had gekozen voor bedrag ineens. Dat betekent in dit geval een nabetaling van € 1.000,00 (€ 2.500,00 - € 2.250,00 *4 maanden).

Het bedrag ineens is een percentage van de totale waarde van het ouderdomspensioen. De keuze voor het pensioen bij SPMS geldt ook voor het pensioen bij de keuzeverzekeraar. Wel verschillen de grondslagen van de keuzeverzekeraars met die van SPMS.