Wat is SPMS?

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. Onze pensioenregeling is helemaal afgestemd op de specifieke wensen van medisch specialisten.

Uw pensioen. Ons specialisme.

Onder het motto ‘Uw pensioen. Ons specialisme’ wil SPMS op pensioengebied toegevoegde waarde en hoogwaardige dienstverlening leveren aan u als deelnemer. Een uniek kenmerk van onze pensioenregeling is de jaarlijkse onvoorwaardelijke verhoging van de pensioenaanspraken met 3%. SPMS hecht veel waarde aan persoonlijke communicatie. Dit blijkt ook uit de advisering bij uw pensioenplanning door onze financieel planners. SPMS wil de beloftes aan haar deelnemers waarmaken en tegemoet komen aan hun verwachtingen. Dat doen we door een degelijke financiële opzet, die past bij het karakter van ons pensioenfonds.

U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • u bent als medisch specialist ingeschreven in het register van geneeskundig specialisten van de KNMG
  • u oefent het beroep van medisch specialist uit in Nederland
  • u bent nog geen 65 jaar
  • u oefent uw beroep niet uitsluitend uit in een dienstverband met een wettelijk verplichte deelname bij ABP en/of PFZW