Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan is het medezeggenschapsorgaan van het pensioenfonds en speelt een belangrijke rol. Het vertegenwoordigt de belangen van de deelnemers van SPMS.

In het verantwoordingsorgaan zitten 3 leden namens actieve deelnemers en 2 leden namens de pensioengerechtigden. Iedereen die actief pensioen opbouwt bij SPMS en iedereen die een pensioenuiterking van SPMS ontvangt kan zich verkiesbaar stellen. Elke 4 jaar kiezen de deelnemers wie er in het verantwoordingsorgaan komen. De zittingsperiode van het verantwoordingsorgaan is 4 jaar. Dit verantwoordingsorgaan is 1 januari 2024 gestart.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

De leden van het verantwoordingsorgaan zijn gesprekspartner van het bestuur. Het adviseert het bestuur vooraf over het beleid. En beoordeelt elk jaar achteraf of het bestuur goed heeft gehandeld. Daarnaast geeft het verantwoordingsorgaan gevraagd en ongevraagd advies over zaken als de klachten- en geschillenprocedure, de vorm en inrichting van het intern toezicht en het communicatie- en voorlichtingsbeleid. Het verantwoordingsorgaan heeft dus veel invloed op het functioneren van SPMS.

Verschil met Vergadering van Afgevaardigden

Het verantwoordingsorgaan (VO) is het medezeggenschapsorgaan van SPMS. De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) is de Algemene ledenvergadering van de beroepspensioenvereniging BPMS.

Voor meer informatie zie deze pagina over de Vergadering van Afgevaardigden.