Vergadering van Afgevaardigden

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) van de beroepspensioenvereniging BPMS behartigt de pensioenbelangen van SPMS-deelnemers die zich hebben opgegeven als (buitengewoon) lid.

De pensioenbelangen worden door afgevaardigden vertegenwoordigd. In de praktijk is het namelijk niet goed werkbaar om een besluit tot wijziging van de SPMS-pensioenregeling voor te leggen aan meer dan 6.000 BPMS-leden.

De VvA bestaat uit circa 70 afgevaardigden die de belangen namens de leden behartigen.

In het document Overzicht afdelingen en afgevaardigden VvA ziet u wie de afgevaardigden van de VvA zijn.

Dit zijn de taken van de VvA:

  • Behartigen van de pensioenbelangen van de (buitengewone) leden van de vereniging BPMS
  • Bepalen van de inhoud van de SPMS-pensioenregeling
  • Benoemen van de bestuursleden van BPMS

De VvA bestaat uit de volgende afdelingen:

A. Elke zelfstandige staf in (meer dan) een ziekenhuis geldt als één afdeling. Op dit moment zijn dat 70 afdelingen. Iedere afdeling vaardigt één lid af naar de VvA en benoemt een plaatsvervanger.

B. BPMS-leden die bijvoorbeeld extramuraal werken of volledig arbeidsongeschikt zijn, vormen samen één afdeling (‘Niet verbonden aan een afdeling’). Zij worden in de VvA vertegenwoordigd door één afgevaardigde, of door zijn plaatsvervanger.

C. Alle buitengewone leden vormen samen één afdeling. De buitengewone leden hebben tien afgevaardigden in de VvA.

In het document Overzicht afdelingen en afgevaardigden VvA kunt u de verschillende afdelingen met hun afgevaardigden zien.

Het is van belang dat iedere afdeling zorgt voor een afgevaardigde (en een plaatsvervanger) in de VvA. Alleen dan zijn de leden verzekerd van medezeggenschap. Degene die wordt afgevaardigd naar de VvA, vertegenwoordigt zo veel stemmen als er vanuit zijn afdeling BPMS-leden zijn.

In 2024 vergadert de Vergadering van Afgevaardigden op:

  • dinsdag 12 maart
  • dinsdag 4 juni (jaarvergadering)
  • dinsdag 15 oktober (reservedatum)
  • dinsdag 10 december 

Op dinsdag 4 juni 2023 wordt de openbare jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen van BPMS en SPMS over 2023 besproken. Naast de jaarstukken komen de financiële positie van SPMS en het beleggingsresultaat aan de orde.

Deelnemers en pensioengerechtigden kunnen zich aanmelden door vóór 13 mei 2024 een bericht te sturen naar info@bpms.nl.

BPMS is op zoek naar afgevaardigden van de buitengewone leden. De zittingstermijn van enkele afgevaardigden is binnenkort verstreken, waardoor er zes vacatures ontstaan.

Als afgevaardigde van de buitengewone BPMS-leden vertegenwoordigt u de pensioenbelangen van de medisch specialisten die ouderdomspensioen van SPMS ontvangen of eerder pensioen via SPMS opbouwden maar nog niet pensioengerechtigd zijn.

Heeft u belangstelling om als afgevaardigde in de VvA zitting te nemen? Bekijk dan hier de profielschets.

U kunt zich aanmelden als kandidaat vóór zondag 10 maart 2024 via e-mail: info@bpms.nl.