Lidmaatschap

BPMS heeft gewone leden en buitengewone leden. Als BPMS-lid heeft u zeggenschap in de pensioenregeling via de Vergadering van Afgevaardigden (VvA).

Wilt u dat de pensioenbelangen van u en de andere deelnemers van SPMS zo goed mogelijk worden behartigd? Word dan (buitengewoon) lid van BPMS. Met uw lidmaatschap levert u een bijdrage aan het voortbestaan van uw pensioenregeling.

Het gratis BPMS-lidmaatschap biedt u (via uw afgevaardigde):

  • medezeggenschap in de collectieve pensioenregeling
  • zicht op het functioneren van het pensioenfonds
  • vertegenwoordiging van uw pensioenbelangen
  • bestaansrecht van het pensioenfonds SPMS is verzekerd
  • behoud van collectiviteit

Bijna 80% van alle SPMS-deelnemers is lid van de vereniging. Daarmee is het bestaansrecht van de pensioenregeling gegarandeerd.

Binnen MijnSPMS kunt u op uw persoonlijke pagina zien of u al lid bent van BPMS. Log in op MijnSPMS.

Gewone leden zijn met name vrijgevestigde medisch specialisten die hun beroep uitoefenen en deelnemen aan de SPMS-pensioenregeling. SPMS-deelnemers zijn niet automatisch BPMS-lid, zij moeten zich daarvoor apart aanmelden.

Buitengewone leden zijn de medisch specialisten die ouderdomspensioen van SPMS ontvangen of eerder pensioen via SPMS opbouwden maar inmiddels niet meer verzekerd zijn (‘slapers’). Het lidmaatschap van BPMS is kosteloos.

Neemt u deel aan de pensioenregeling van SPMS, dan bent u niet automatisch lid van de beroepspensioenvereniging BPMS. Het lidmaatschap is kosteloos.

U kunt zich op aanmelden als (buitengewoon) lid van BPMS via het aanmeldformulier.