Over BPMS

VvA december 2022

De Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS) behartigt de pensioenbelangen van SPMS-deelnemers die zich hebben opgegeven als (buitengewoon) lid. De vereniging behartigt deze belangen via de Vergadering van Afgevaardigden en het BPMS-bestuur.

De vereniging BPMS heeft als doel het verzorgen van de pensioenregeling voor vrijgevestigde medisch specialisten en voor medisch specialisten die niet verplicht verzekerd zijn bij een ander pensioenfonds.

De uitvoering van de pensioenregeling voor de (voornamelijk) vrijgevestigde medisch specialisten heeft de vereniging BPMS uitbesteed aan het pensioenfonds SPMS. BPMS bepaalt de inhoud van de SPMS-pensioenregeling.

BPMS heeft een eigen missie en visie opgesteld.

De verplichte, collectieve beroepspensioenregeling van SPMS kan alleen bestaan als er voldoende draagvlak is om de verplichtstelling te rechtvaardigden. Hoe meer SPMS-deelnemers lid zijn van de vereniging, hoe groter de legitimiteit van de verplichtgestelde regeling.

  • BPMS behartigt de pensioenbelangen van haar leden.
  • BPMS is opdrachtgever van SPMS en heeft de uitvoer van de pensioenregeling aan SPMS uitbesteed.
  • BPMS benoemt de bestuursleden van SPMS en draagt de leden van de Raad van Toezicht voor. 
  • BPMS overlegt regelmatig met het bestuur van het pensioenfonds SPMS. 
  • De Vergadering van Afgevaardigden van BPMS treedt op als verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds SPMS. (SPMS legt verantwoording af aan de VvA) 
  • BPMS is verantwoordelijk voor het aanvragen van (een wijziging van) de verplichtstelling van de SPMS-pensioenregeling.

Sinds 1 januari 2006 geldt de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Daarin staat dat alleen een beroepspensioenvereniging een verplichte pensioenregeling mag aanbieden. Daarom is op 9 februari 2006 de Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS) opgericht.

Volgens de Wvb moet er voldoende draagvlak voor de verplichtstelling van de pensioenregeling van SPMS zijn. Dat betekent dat een ruime meerderheid van de (actieve/premiebetalende) SPMS-deelnemers lid moet zijn van de BPMS. Het huidige lidmaatschapspercentage (gewone leden) bedraagt ruim 80%.

Het bestaansrecht van de SPMS-pensioenregeling is daarmee verzekerd.

Bestuur BPMS

Het BPMS-bestuur bestaat uit onderstaande medisch specialisten, zij zijn benoemd door de Vergadering van Afgevaardigden (VvA).