Waarom wij beleggen

De basis voor een goed pensioen, nu en in de toekomst

De missie van SPMS is het verzorgen van een welvaartsvaste basis-pensioenvoorziening tegen acceptabele risico’s, die past bij de wensen van haar deelnemers. Om deze ambitie te realiseren belegt SPMS onder andere de door de deelnemers ingelegde premies. Zo houden we de premies betaalbaar en zorgen we voor een goed pensioen.

Een gezond rendement tegen acceptabele risico’s

Door te beleggen, halen we de benodigde rendementen die we met een (lage) spaarrente niet kunnen behalen, zeker niet als we ook kijken naar inflatie. Beleggen is echter niet vrij van risico’s. Daarom spreidt SPMS de risico’s. Over landen, sectoren en over verschillende soorten categorieën. Aandelen hebben bijvoorbeeld een hoger verwacht rendement, maar ook meer risico. Obligaties bieden meer zekerheid, maar hebben ook een lager verwacht rendement.

Bij het beleggen kijken we vooruit, naar de pensioenen die we in de toekomst moeten betalen. Uiteraard voldoen we daarbij aan de wettelijke regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank. Ook houden we rekening met de impact van onze beleggingen op de wereld.

Kosten

De kosten die verbonden zijn aan het beleggen zijn voor ons belangrijk. Een goede prijs-kwaliteit verhouding is daarbij het uitgangspunt. Soms kiezen we voor extra kosten. Bijvoorbeeld als de deelnemers hier in de toekomst voordeel van hebben. Onze pensioenambitie staat altijd voorop. SPMS evalueert regelmatig de kosten en stuurt bij waar nodig.

SPMS: een sterk fonds

SPMS is een sterk en stabiel fonds. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de pensioenverplichtingen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe groter de zekerheid dat SPMS het toegezegde pensioen kan betalen.

In 2021 steeg de dekkingsgraad van SPMS van 130% naar 141%.

We beleggen samen met experts

Het bestuur van SPMS is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Bij het beleggen werken we samen met experts. Wij maken vooraf afspraken met al onze partners en houden in de gaten of zij zich aan de afspraken houden.

Onze partners in beleggen:

  • BlackRock is onze adviseur op beleggingsgebied. Zij helpen ons het beleid te formuleren en bij het selecteren van vermogensbeheerders.  
  • Columbia Threadneedle Investments is partner in maatschappelijk verantwoord beleggen.  
  • Om ons stemrecht wereldwijd te gebruiken op aandeelhoudersvergaderingen, werken we samen met Institutional Shareholder Services