Verslag maatschappelijk verantwoord beleggen 2023-2024

Broeikasgasuitstoot fors gedaald
29 mei 2024

SPMS belegt het geld van de deelnemers voor een zo hoog mogelijk rendement, maar ook toekomstbestendig. We willen met onze beleggingskeuzes schade aan mens, maatschappij en milieu zoveel mogelijk beperken en een positieve impact maken.

Broeikasgasuitstoot 43% gedaald

Sinds 2019 is de broeikasuitstoot van onze beleggingen met 43% gedaald. Daarmee zijn we goed op weg naar een klimaatneutrale portefeuille in 2050. We maakten grote stappen met onze aandelenbeleggingen in Noord-Amerika en Azië-Pacific.

En we verhoogden het percentage duurzame obligaties en besteedden meer aandacht aan biodiversiteit. Biodiversiteit kan namelijk invloed hebben op het rendement van SPMS. Het is een belangrijke maatstaf voor de natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn voor de economische productie. Verder is er een sterke wisselwerking met klimaatverandering.

Bijzondere aandacht voor klimaat en volksgezondheid

Eén van de belangrijkste middelen om een duurzame bijdrage te leveren is via zogenaamde impact investeringen. Bij deze impactbeleggingen kijken we over de volle breedte naar de mogelijkheden. Maar het ligt voor de hand dat klimaat en volksgezondheid bijzondere aandacht hebben. Een voorbeeld hiervan is een zorgvastgoedbelegging van SPMS waarover u in ons verslag maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) meer leest. 

Op dit moment bestaat 6% van de beleggingsportefeuille uit impactbeleggingen. We zetten goede stappen om de doelstelling van 10% in 2025 te halen.

In gesprek met bedrijven

Verder zijn we actief in gesprek met bedrijven om verbeteringen op het gebied van mens, milieu en maatschappij te realiseren. Ook gebruiken we ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen om invloed uit te oefenen. In ons MVB-verslag laten we met verschillende casestudies zien waar we wel en waar we niet succesvol waren.

Investeren in infrastructuur

Ten slotte kijken we vooruit. In 2024 willen we meer investeren in energietransitie-infrastructuur. Ook doen we verder onderzoek naar klimaatrisico's. En willen we de impact van individuele bedrijven op biodiversiteit verder onderzoeken om hier op termijn invulling aan te kunnen geven binnen de beleggingsportefeuille.