Vernieuwde pensioenregeling SPMS staat in de steigers

Deelnemers konden vragen stellen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten
3 juni 2024

Het duurt nog tot 2027 voordat SPMS over gaat op de nieuwe regels voor pensioen. Toch zijn we al druk met de voorbereidingen. De afgelopen maanden waren er enkele voorlichtingsbijeenkomsten waar geïnteresseerden hun vragen konden stellen. Een veelgestelde vraag was: ‘Gaan we erop vooruit?’

BPMS bepaalt de inhoud, SPMS voert uit

De nieuwe regels voor pensioen zijn ingegaan. SPMS stapt op 1 januari 2027 over. De nieuwe regeling staat al in de steigers. “De Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS) is de architect. BPMS bepaalt de inhoud van de regeling. SPMS is straks de aannemer. Het pensioenfonds voert de regeling uit. En net als bij het bouwen van een nieuw huis is er nauw overleg tussen architect en aannemer”, vertelt Margot Gosman. Ze is neuroloog van beroep en bestuurslid van BPMS.

Veel blijft hetzelfde

Ze staat stil bij wat er op hoofdlijnen gaat veranderen. Maar vertelt ook wat er hetzelfde blijft. Zo blijft de AOW van de overheid, houd je recht op pensioen zolang je leeft en blijft het extra pensioen van de keuzeverzekeraar. 

Dit gaat veranderen

“Nu zijn er afspraken over de hoogte van je pensioen straks, in de nieuwe regeling maken we afspraken over de hoogte van de premie. Het vermogen gaan we verdelen over losse pensioenvermogens voor iedereen.”

Geen persoonlijke pensioenpot

Daar brengt de neurologe meteen een nuance aan: het pensioenvermogen straks is geen persoonlijke pensioenpot. “Het is jouw aandeel in het totaal. Je krijgt straks precies te zien hoeveel dat is. Maar je kunt het niet opnemen. Je hoeft het ook niet op te geven in Box 3. Door herverdeling kan die pot ook nooit leeg raken. Je pensioen krijg je zolang je leeft.” Daaraan voegt ze lachend toe: “Gezien de hoge levensverwachting van medisch specialisten (89 jaar) is dat goed nieuws.”

We verdelen straks de grote buffer

Op vragen uit de zaal hoeveel dat is en of iedereen erop vooruit gaat met de nieuwe regels voor pensioen, kan Margot Gosman nu nog geen antwoord geven. “Voordeel van de verandering van het pensioenstelsel is dat we de grote buffers (die we nu verplicht moeten aanhouden) kunnen verdelen. Daarom gaan ook gepensioneerden over op de nieuwe regels voor pensioen. We weten nog niet hoeveel buffer er is op 1 januari 2027 en ook niet wat de rentestand dan is. Daar hangt veel vanaf.”

“Medio 2026 kunnen we daar een betere inschatting van maken. Dan krijgt iedereen een overzicht met hoeveel het pensioen naar verwachting wordt in de oude en de nieuwe regeling. U kunt dan vergelijken.”

Eén keer per jaar bericht over hoogte pensioen

Daarna hangt de hoogte van het pensioen af van hoeveel de beleggingen opbrengen en wat de rente doet. Gepensioneerden krijgen één keer per jaar bericht hoeveel het pensioen in het jaar erna wordt. “We nemen maatregelen om te voorkomen dat de uitkering teveel gaat schommelen. Garanties kunnen we niet geven. We beleggen voor gepensioneerden met minder risico.” En wat als er een enorme beurscrash komt? “Dan zetten we de solidariteitsreserve in.”

Tenslotte: de onvoorwaardelijke toeslagverlening

Er is nu een onvoorwaardelijke toeslagverlening (= verhoging van het pensioen) van 3% per jaar. Gepensioneerden die gekozen hebben voor een hoge conversie ontvangen dat geld in feite vooruit. Deze constructie is straks niet meer mogelijk. De waarde van deze toeslagverlening krijgt iedereen bij zijn pensioenvermogen. Mensen zonder conversie krijgen dan meer dan mensen met een hoge conversie die het al ontvangen hebben. Margot Gosman: “We rekenen het om en voegen het toe aan het pensioenvermogen. Dat gaat actuarieel neutraal volgens wettelijke rekenmethodes, zodat het eerlijk is voor iedereen.”

Hoe gaat het verder?

De afspraken voor de nieuwe pensioenregeling komen te staan in een transitieplan. Naar verwachting is medio juni dit transitieplan klaar.

Wilt u meer weten?

Lees hier meer over de nieuwe regels voor pensioen of neem deel aan een van de volgende voorlichtingsbijeenkomsten. Hebben wij uw e-mailadres? Dan ontvangt u automatisch een uitnodiging hiervoor.