Afgevaardigden met elkaar in gesprek over onderdelen van nieuwe pensioenregeling

Wet toekomst pensioenen
5 januari 2024

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. Pensioenfondsen moeten vóór 1 januari 2028 hun pensioenregeling aanpassen aan de nieuwe wet. Volgens planning stapt SPMS op 1 januari 2027 over naar de nieuwe regels. Dit is een groot project, waar BPMS en SPMS samen aan werken.

 

Vrijgevestigde medisch specialisten bepalen zelf hoe hun pensioenregeling eruitziet. De afgevaardigden van BPMS beslissen over de regeling. Het bestuur van SPMS voert de regeling uit. Kortom, een pensioenregeling van, voor en door medisch specialisten.

Er moeten verschillende beslissingen worden genomen op weg naar het vernieuwde stelsel. Tijdens een extra VvA op 31 oktober kregen de afgevaardigden informatie hierover. BPMS legt alle beslissingen vast in een transitieplan.

Belangrijke onderwerpen zijn de solidariteitsreserve, evenwichtigheid en het invaren. Tijdens de VvA van 12 december is hier dieper op ingegaan. Ook mochten afgevaardigden hierover hun mening geven.

Solidariteitsreserve

De solidariteitsreserve is een financiële buffer. In de nieuwe pensioenregeling staat de hoogte van het pensioen niet vast. De hoogte van het pensioen hangt namelijk af van de beleggingsrendementen. We nemen maatregelen om te zorgen dat uw pensioen niet te veel schommelt. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, vullen we uw pensioen tot op zekere hoogte aan met geld uit deze buffer.

Aan de afgevaardigden is gevraagd of zij deze buffer willen inzetten om pensioenuitkeringen stabiel te houden en negatieve rendementsschokken op te vangen. Uit de peiling blijkt dat 98% van de afgevaardigden het hiermee eens is.

Evenwichtigheid

BPMS peilt ook de mening van de afgevaardigden over de ondergrens van de evenwichtigheid. Bij het omzetten van de huidige pensioenen naar de nieuwe regels, moet een evenwichtige afweging gemaakt worden van de belangen van alle betrokkenen: de mensen die nu pensioen opbouwen, de mensen die met pensioen zijn en degenen die in het verleden bij SPMS pensioen opbouwden. BPMS bepaalt wanneer het omzetten van de huidige pensioenen niet in evenwicht is. Daarom is het belangrijk om te weten wat de ondergrens van de evenwichtigheid is.

Het BPMS-bestuur stelt voor dat de pensioenverwachting straks minimaal gelijk is aan die van nu. En dat de pensioenuitkering in december 2026 ook minimaal gelijk is aan de pensioenuitkering in januari 2027. Daarnaast wordt gekeken naar de verwachte uitkeringen en premie-inleg in de toekomst in de oude en nieuwe regeling. De resultaten worden vergeleken. Het verschil tussen de oude en de nieuwe regeling mag maximaal 5% zijn. Uit de peiling blijkt dat 96% van de afgevaardigden deze mening deelt.

Invaren

Tot slot bespreken de afgevaardigden of de opgebouwde pensioenen mee zouden moeten gaan naar de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt invaren genoemd. Volgens de wet zetten alle pensioenfondsen de huidige pensioenen over naar de nieuwe regels. Uit de peiling blijkt dat dat 94% van de afgevaardigden het hiermee eens is.

Vervolg

In de VvA van maart 2024 legt BPMS het concept-transitieplan voor aan de afgevaardigden. Tijdens de VvA van juni 2024 beslist men over het transitieplan. Daarna ligt de bal bij SPMS. SPMS kan de opdracht tot het uitvoeren van het transitieplan wel of niet aannemen. Daarna stelt SPMS een implementatieplan op. Het implementatieplan beschrijft hoe de transitie uitgevoerd wordt. Ook staat hierin wat de overgang naar het nieuwe stelsel betekent voor de praktische uitvoerbaarheid en de evenwichtigheid.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief informeren wij u ook over het vernieuwde pensioenstelsel. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan nu aan.