Ondanks val kabinet gaan pensioenwetsvoorstellen door

De Tweede Kamer gaat pensioenplannen gewoon behandelen
14 september 2023

Ondanks het aftreden van het kabinet, gaat de behandeling van nieuwe pensioenwetsvoorstellen door. Het gaat onder andere om 'bedrag ineens' en 'pensioenverdeling bij scheiding'. Dit heeft de Tweede Kamer besloten.

Na de val van een kabinet bekijkt de Tweede Kamer wat er wordt opgepakt en wat er wordt uitgesteld. Dit doen ze tot er een nieuw kabinet is gevormd. Lopende pensioenwetsvoorstellen gaan gewoon door. Het gaat bijvoorbeeld om de:

  • Wet herziening bedrag ineens, en;
  • Wet pensioenverdeling bij scheiding.

Dit dient niet te worden verward met de vernieuwing van het pensioenstelsel, waarover de Eerste Kamer in mei haar goedkeuring heeft gegeven. De nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2028 in. 

Er is nog veel onduidelijk

De leden van de Tweede Kamer willen de voorstellen nog bespreken. Het is daarmee nog niet duidelijk:

  • wannéér de Tweede Kamer erover gaat praten;
  • of de wetsvoorstellen goedgekeurd worden, en zo ja;
  • per wanneer deze ingaan. 

Wet herziening bedrag ineens

Met bedrag ineens kunt u een deel van uw opgebouwde pensioen in 1 keer laten uitbetalen. Hierbij geldt een maximum van 10%. En dit kan alleen op het moment dat u met pensioen gaat. 

Deze nieuwe pensioenwet is al een paar keer uitgesteld. De ingangsdatum is op dit moment 1 juli 2024. U kunt géén gebruik maken van bedrag ineens bij pensionering zolang het wetsvoorstel nog niet is goedgekeurd. Lees hier meer over bedrag ineens.

Wet pensioenverdeling bij scheiding

Gaat u uit elkaar? Dan heeft uw (ex-)partner recht op de helft van het pensioen dat tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Veel mensen vinden het moeilijk om dit goed te regelen. De overheid wil met de Wet pensioenverdeling bij scheiding deze verdeling makkelijker maken. Lees hier meer over scheiden of uit elkaar gaan.

Neem gerust contact op als u vragen heeft

Onze contactgegevens vindt u op spms.nl/contact. Wij helpen u graag van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur.