SPMS in 2027 over op het vernieuwde pensioenstelsel

11 oktober 2023

SPMS gaat per 1 januari 2027 over op het vernieuwde pensioenstelsel. Eerder waren we van plan om dit in 2026 te doen. Minister Schouten geeft pensioenfondsen extra tijd om de nieuwe regels voor pensioen goed door te voeren. Hierdoor is een jaar uitstel mogelijk.  

Meer tijd voor een zorgvuldige en beheerste overstap

We willen onze deelnemers zo snel mogelijk verhuizen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat dit zorgvuldig en beheerst gebeurt. Daarom maken we gebruik van de extra tijd die in de wet is opgenomen. De deadline is namelijk opgeschoven van 2027 naar 2028. 

Het juiste moment om complexiteit te verminderen

Een extra jaar betekent ook dat er voldoende tijd is om de complexiteit in de huidige pensioenregeling op te lossen. Sommige onderdelen in de regeling moeten we aanpassen. Deze zaken zijn niet mogelijk onder de nieuwe regels.

Daarnaast willen we de uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid verbeteren door de regeling op een aantal punten te vereenvoudigen. De overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel is een goed moment om dit te doen.