De planning

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 ingegaan. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op de nieuwe regels. BPMS en SPMS richten zich op 1 januari 2027.

Ingangsdatum Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is van kracht. Pensioenfonds hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om over te stappen op de nieuwe regels. 

Informatie over de nieuwe pensioenregeling

Tijdens de Vergadering van Afgevaardigden (Vva) zijn alle afgevaardigden geïnformeerd over de nieuwe pensioenregeling.

Informatie over de overstap naar de nieuwe pensioenregeling

Tijdens de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) zijn alle afgevaardigden geïnformeerd over hoe we de overstap naar de nieuwe pensioenregeling willen maken. 

Besluitvorming over de nieuwe pensioenregeling

Het concept transitieplan wordt besproken tijdens de Vergadering van Afgevaardigden (VvA). In het transitieplan staan de afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Belangrijke onderdelen zijn de hoogte van de premie, het beleggingsbeleid, de vul- en uitdeelregels voor de solidariteitsreserve en de keuzes voor de deling van de verschillende risico’s. Ook staan er afspraken in over de omzetting van de reeds opgebouwde pensioenen naar de nieuwe regels.

 

Duidelijkheid over de nieuwe pensioenregeling

De afgevaardigden besluiten tijdens de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) over het transitieplan. 

Voorbereiding overstap

SPMS bereidt zich voor op de overstap. Dit gebeurt vooral achter de schermen. Zo wordt de pensioenadministratie aangepast en bereiden we alle communicatie over de vernieuwde pensioenregeling voor.

Inzicht persoonlijk pensioenvermogen

U ontvangt een overzicht van uw huidige pensioen en van uw persoonlijk pensioenvermogen met de nieuwe regels voor pensioen. Ook ontvangt u een prognose van uw (toekomstige) pensioen. Zowel in het oude, als in het vernieuwde pensioen.

SPMS stapt over op de nieuwe regels voor pensioen

Dit is het moment dat de nieuwe regels gaan gelden voor alle deelnemers van SPMS. Dat betekent dat de nieuwe regels gelden voor iedereen die nu pensioen opbouwt, die in het verleden pensioen bij SPMS heeft opgebouwd of gepensioneerd is.

Alle pensioenfondsen over op de nieuwe regels voor pensioen

Tot 1 januari 2028 hebben pensioenfondsen de tijd om de pensioenregeling om te zetten naar de nieuwe regels voor pensioen.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief informeren wij u ook over het vernieuwde pensioenstelsel. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan nu aan.