De planning

De Wet toekomst pensioenen is op 1 juli 2023 ingegaan. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op de nieuwe regels voor pensioen. Veel pensioenfondsen willen dit eerder doen. BPMS en SPMS richten zich op 1 januari 2027.

2023

30 mei: Eerste Kamer neemt Wet toekomst pensioenen aan
Na de Tweede Kamer heeft op 30 mei 2023 ook de Eerste Kamer met de Wet toekomst pensioenen ingestemd.
 
1 juli: ingangsdatum Wet toekomst pensioenen
De overgangsfase is gestart die enkele jaren kan duren. Werkgevers, vakbonden en pensioenuitvoerders gaan met elkaar aan het werk om regelingen waar nodig aan te passen aan de nieuwe wet.
 
Eind december: informatie over de nieuwe pensioenregeling
Op de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) worden alle afgevaardigden geïnformeerd over de nieuwe pensioenregeling.

2024

Maart 2024: besluitvorming over de nieuwe pensioenregeling
De afgevaardigden besluiten op de VvA over de nieuwe pensioenregeling.
 
Uiterlijk 1 juli 2024: duidelijkheid over de nieuwe pensioenregeling
BPMS heeft tot 1 juli 2024 om met het transitieplan tot een nieuwe pensioenregeling te komen. Belangrijk zijn de hoogte van de premie, het beleggingsbeleid, de vul- en uitdeelregels voor de solidariteitsreserve en de keuzes voor de deling van de verschillende risico’s. Voor de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel moeten ook afspraken komen over de verhuizing van de reeds opgebouwde pensioenen.

2025

        1 januari 2025: beoogde ingangsdatum bedrag ineens

        De nieuwe pensioenkeuze 'bedrag ineens' gaat op zijn vroegst in per 1 januari.

2026

2026: voorbereiding voor de overstap
U ontvangt een overzicht van uw huidige toegezegde pensioen. En van uw persoonlijke pensioenvermogen in het vernieuwde pensioenstelsel. Ook ontvangt u een prognose van uw toekomstige pensioen. Zowel in het oude, als in het vernieuwde pensioenstelsel.

2027

1 januari: SPMS stapt over op het vernieuwde pensioenstelsel
Dit is het moment dat de nieuwe regels gaan gelden voor alle deelnemers van SPMS en de gepensioneerden.

2028

1 januari: uiterste moment nieuwe pensioenregelingen klaar
Tot 1 januari 2028 hebben pensioenfondsen de tijd om de pensioenregeling om te zetten naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief informeren wij u ook over het vernieuwde pensioenstelsel. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan nu aan.