Veelgestelde vragen over de wijzigingen in 2024

13 december 2023

Per 1 januari 2024 verhoogt SPMS de pensioenen en gaat de pensioenpremie omlaag. Op deze pagina vindt u antwoord op de veelgestelde vragen over de wijzigingen in 2024.

De verhoging gaat in op 1 januari 2024. 

SPMS verhoogt de pensioenen in 2024 in totaal met 5,404%. Het percentage bestaat uit 2 onderdelen: de onvoorwaardelijke toeslag en de voorwaardelijke toeslag. De onvoorwaardelijke toeslag staat vast en is 3%. Uw pensioen wordt standaard elk jaar met 3% verhoogd. De aanvulling tot 5,404% is de voorwaardelijke verhoging van 2,404%.

Heeft u gekozen voor hoge of lage conversie toen u met pensioen ging? Dan is de onvoorwaardelijke toeslag al (deels) onderdeel van uw pensioen. In beide gevallen wordt uw pensioen wel extra verhoogd. Door de keuze van hoge conversie is dit iets minder dan 2,404%, namelijk 2,33%.

 2024
U bent nog niet met pensioen Uw pensioen stijgt met 5,404% 
U bent met pensioen en u heeft gekozen voor: 
  • Hoge conversie 
Uw pensioen stijgt met 2,33% 
  • Lage conversie 
Uw pensioen stijgt met 3,61% 
  • Geen conversie
Uw pensioen stijgt met 5,404% 

Als u in het verleden heeft gekozen om uw pensioen bij een keuzeverzekeraar op te bouwen, dan is het percentage extra verhoging maximaal circa 0,30% lager.

De hoogte van de voorwaardelijke toeslag is afhankelijk van verschillende factoren. We kijken naar de stijging van de cao-lonen van hogere ambtenaren en hoe we er financieel voor staan.

In 2023 zijn de cao-lonen met 5,977% gestegen. Vanuit ons beleid mogen we uw pensioen volledig met de cao-lonen verhogen als de beleidsdekkingsgraad minimaal 158% is. Omdat onze beleidsdekkingsgraad van september 2023 niet hoog genoeg was, mogen we vanuit ons beleid uw pensioen niet verhogen met 2,977% voorwaardelijke toeslag. Voor 2024 kunnen we een voorwaardelijke toeslag toekennen van 2,404%. Dan voldoen we aan de huidige regels.

Ja. Uw pensioenpremie wordt lager. In 2024 betaalt u maximaal € 34.315 aan premie. Dit is op basis van de hoogste trapcode en inclusief de premie voor het partnerpensioen. De trapcode die voor u geldt, is afhankelijk van uw inkomen en gewerkte uren. 

Lees meer in het nieuwsbericht: Minder premie en meer pensioenopbouw in 2024.

Om te bepalen of er een koopkrachtverlies is kijken we naar een specifieke referteperiode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We kijken dan naar de periode januari 2023 tot en met januari 2024. 

JaarToeslagverlening*Stijging van de prijzen
20235,404%3,8%
20224,25%10%
20213,7%2,7%
20203%1,3%
20193%2,6%

*Heeft u pensioen opgebouwd bij een keuzeverzekeraar en/of heeft u gekozen voor een hoge of lage conversie? Dan kunnen deze percentages anders zijn.  

Ja, SPMS verhoogt alle pensioenen. Dus ook het partnerpensioen en het wezenpensioen. En ook de pensioenaanspraken van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen of in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij SPMS. 

Op MijnSPMS staat uw persoonlijke pensioenbedrag. De verhoging van uw pensioen wordt per 1 januari 2024 verwerkt. 

Uw keuzeverzekeraar kan uw pensioen verhogen als het beleggingsrendement en het beleid dit toelaten. Dit wordt winstdeling genoemd. De verhoging van uw pensioen wordt per 1 januari 2024 verwerkt. Op MijnSPMS ziet u dan uw nieuwe pensioenbedrag met de eventuele winstdeling van uw keuzeverzekeraar.

In 2023 zijn de cao-lonen met 5,977% gestegen. Vanuit ons beleid en wettelijke regels rondom toekomstbestendig indexeren mogen we uw pensioen volledig met de cao-lonen verhogen als de beleidsdekkingsgraad minimaal 158% is. Omdat onze beleidsdekkingsgraad van september 2023 lager was dan 158% kunnen we uw pensioen niet verhogen met 2,977% voorwaardelijke toeslag. Voor 2024 kunnen we een voorwaardelijke toeslag toekennen van 2,404%. Dan voldoen we aan de huidige regels.  

Dit is afhankelijk van de winstdeling van de keuzeverzekeraar. Dit is nu nog niet bekend. We weten wel dat de voorwaardelijke toeslag voor deelnemers die pensioen hebben opgebouwd bij een keuzeverzekeraar maximaal circa 0,30% lager zal zijn.

Of een keuzeverzekeraar wel of geen winstdeling heeft, is afhankelijk van het beleggingsrendement en het beleid. Dat kan bij iedere keuzeverzekeraar anders zijn. Bij SPMS betalen we de toeslagverlening uit de premie en het beleggingsrendement. U heeft gekozen om uw pensioen voor een gedeelte onder te brengen bij een keuzeverzekeraar. Van SPMS ontvangt u alleen het deel van de toeslagverlening waarvoor u ook premie heeft betaald. Daarom ontvangt u een lagere toeslag van SPMS.

Uw keuzeverzekeraar kan uw pensioen verhogen als het beleggingsrendement en het beleid dit toelaten. Dit wordt winstdeling genoemd. De verhoging van uw pensioen wordt per 1 januari 2024 verwerkt. Op MijnSPMS ziet u dan uw nieuwe pensioenbedrag met de eventuele winstdeling van uw keuzeverzekeraar.

Dit kan vaker gebeuren. Dit hangt dus af van het beleggingsrendement en het beleid van uw keuzeverzekeraar. De laatste keer dat een afwijkend toeslagpercentage voorkwam is in 2008.

Nee, dat is niet mogelijk.