Wat krijgt u straks terug van uw pensioenpremie

Een 35-jarige medisch specialist wordt deelnemer van SPMS. Hoeveel pensioenpremie zal hij de rest van zijn leven betalen? En hoeveel pensioen levert dat op?

In dit rekenvoorbeeld gaan we ervan uit dat een deelnemer die 35 jaar is nog 30 jaar pensioenpremie gaat betalen. De pensioenleeftijd bij SPMS is immers nog steeds 65 jaar.

De deelnemer betaalt jaarlijks een kleine € 36.000 premie. Na 30 jaar heeft hij iets meer dan € 1 miljoen betaald. De pensioenpremie mag afgetrokken worden van de belasting. Daardoor betaalt de deelnemer in 30 jaar netto ruim € 500.000 premie. Dit is op basis van het huidige belastingtarief in de hoogste schijf.

Levenslang ouderdomspensioen

Vanaf zijn 65e krijgt deze deelnemer levenslang een ouderdomspensioen van ruim € 50.000 per jaar. (In dit voorbeeld gaan we uit van hoge conversie. De deelnemer kan ook kiezen voor lage conversie of geen conversie. Dan is de startuitkering lager dan in het rekenvoorbeeld, maar stijgt hij jaarlijks.) Voor mensen met een AOW-uitkering is de belastingdruk bij een inkomen tot € 68.500 gemiddeld 28%. Dat betekent dat de deelnemer netto kan rekenen op een SPMS-pensioen van ruim € 36.000.

Inleg binnen 15 jaar terugverdiend

Als de deelnemer 65 is, heeft hij dus netto ruim € 500.000 betaald aan pensioenpremie. Dat levert een levenslange netto uitkering op van ruim € 36.000. Als de netto inleg wordt gedeeld door de netto uitkering, blijkt dat de deelnemer in een kleine 15 jaar zijn inleg terugverdient. Bij een pensioenleeftijd van 65 jaar is dat dus vanaf de 80e verjaardag. Gemiddeld worden mannelijke medisch specialisten 89 jaar. Vrouwelijke medisch specialisten worden gemiddeld 91 jaar.

Extra dekking

Als de deelnemer overlijdt – voor of na de pensioendatum, dat maakt niet uit – krijgt de partner een levenslang partnerpensioen van SPMS. Verder is er dekking voor een extra partnerpensioen (een tijdelijke uitkering naast het levenslange partnerpensioen, totdat de partner krijgt) en neemt SPMS de betaling van de premie over bij arbeidsongeschiktheid.

Geen partner

Als de deelnemer geen partner heeft, betaalt hij jaarlijks bruto ruim € 29.000 pensioenpremie. Dat is in 30 jaar ruim € 875.000. Netto is dat ruim € 442.000. In dit geval geval verdient de deelnemer zijn inleg al in 12 jaar terug.

Behandeld door

Edwin Pijpers
Manager Financieel Planners