Waardeoverdracht. Altijd doen, toch?

Als beginnend specialist moet u over allerlei zaken nadenken. Ook over de overdracht van de waarde van het tijdens de opleiding opgebouwde pensioen bij ABP of PFZW naar SPMS.

ABP en PFZW mochten jarenlang niet meewerken aan waardeoverdracht omdat hun dekkingsgraad te laag was. Sinds kort mogen zij dit wel. Als u eerder een offerte heeft aangevraagd, gaat u deze nu alsnog ontvangen. 

Het meest gehoorde argument vóór waardeoverdracht is gemak. Alles bij één uitvoerder scheelt een hoop administratie. Maar de hoogte van het pensioen bij het oude en het nieuwe fonds zijn belangrijker. Het belangrijkst is de financiële positie van het pensioenfonds. Dat is de kans dat het pensioenfonds het opgebouwde pensioen extra zal verhogen. Tegenover die kans staat het risico dat het fonds de opgebouwde pensioenen moet verlagen

Appels en peren

In de offerte waardeoverdracht staat welk pensioen bij SPMS wordt ingekocht voor de totale waarde van het pensioen dat u elders heeft opgebouwd. De offerte moet worden opgesteld volgens vaste wettelijk (reken)regels. Daardoor komt de offerte neer op appels met peren vergelijken. Het ouderdomspensioen dat u bij SPMS inkoopt valt op het eerste gezicht in de offerte altijd ongunstig uit. Dit heeft de volgende redenen:

  • De ingangsdatum van het ouderdomspensioen ligt bij SPMS op 65 jaar, terwijl ABP en PFZW rekenen met de AOW-leeftijd of 68 jaar. SPMS keert het pensioen dus ten minste twee jaar eerder (en dus langer) uit.
  • Het op te bouwen partnerpensioen bij SPMS is hoger dan dat bij ABP en PFZW en wordt volledig ingekocht op kapitaalbasis. Een gedeelte van de waarde van het overgedragen ouderdomspensioen wordt bij SPMS direct aangewend voor de aankoop van dat hogere partnerpensioen.
  • Het ouderdomspensioen en het partnerpensioen wordt bij SPMS jaarlijks gegarandeerd met 3% verhoogd. Bij ABP en PFZW is er geen gegarandeerde jaarlijkse verhoging.

Rekenvoorbeeld

Marlies is 36. Ze heeft een offerte ontvangen voor waardeoverdracht van ABP naar SPMS. De overdrachtswaarde ABP bedraagt € 91.000. Het ouderdomspensioen van ABP op AOW-leeftijd is – op basis van wat Marlies nu heeft opgebouwd - € 5.250 bruto per jaar. Er is geen partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar en € 2.500 bij overlijden na 65 jaar.

Marlies krijgt na waardeoverdracht bij SPMS een ouderdomspensioen van € 1.280 bruto dat jaarlijks met 3% stijgt. Op haar 65e is dat een ouderdomspensioen van € 3.000 bruto per jaar. Daarnaast krijgt haar partner bij haar overlijden een direct ingaand levenslang partnerpensioen van € 960 bruto dat jaarlijks stijgt met 3%tot € 2.850 bij overlijden na 65 jaar Als Marlies haar pensioen bij ABP met 65 jaar laat ingaan, ontvangt zij een jaarlijkse uitkering van € 4.700. Pensioen inkopen bij SPMS lijkt dus relatief duur. De jaarlijkse stijging van 3% geldt echter ook na de pensioendatum.

Niet doen dus?

Naast het verschil in partnerpensioen vormen de buffers van SPMS een belangrijk argument om mogelijk toch voor waardeoverdracht te kiezen. Eind april 2022 was de dekkingsgraad van SPMS 142%, van ABP 123% en PFZW 114%. Dat betekent dat SPMS nu voldoende geld in kas heeft om van iedere € 1.000 toegezegd pensioen € 1.420 uit te betalen. ABP kan € 1.230 uitbetalen en PFZW € 1.140. Dus SPMS heeft een grotere buffer om eventuele tegenvallers op te vangen en meer voor toekomstige verhogingen (boven de vaste 3%) dan de andere fondsen. Verhogingen worden in het huidige stelsel beperkt door fiscale grenzen. In het nieuwe pensioenstelsel vervallen die grenzen. Bij welk pensioenfonds zit u het liefst?

Behandeld door

Linda Wulfert

Linda Wulfert
Financieel Planner