Wat spreek ik af over mijn pensioen als ik ga scheiden?

Karel Schoonhoven (52) en zijn vrouw gaan scheiden. Bij een scheiding moet ook het pensioen verdeeld worden dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dat kan volgens twee methoden, verevening en conversie leven. Karel wil weten hoe dat werkt en wat de voors en tegens zijn.

Feitelijk heeft Karel 3 pensioenpotten opgebouwd bij SPMS: zijn ouderdomspensioen,de 3% indexatie en het partnerpensioen (een pensioenvoorzieningvoor zijn partner als Karel overlijdt). 

De voor- en nadelen van verevening

Als Karel en zijn partner kiezen voor verevening, worden het ouderdomspensioen en de 3% indexatie die Karel gedurende het huwelijk heeft opgebouwd gedeeld door twee. Karel en zijn ex-partner krijgen allebei de helft. Het partnerpensioen is volledig voor zijn ex-vrouw. SPMS betaalt dit in maandelijkse uitkeringen aan haar uit als Karel overlijdt.

Karels ex-vrouw krijgt haar deel van het ouderdomspensioen op het moment dat Karel met pensioen gaat. Ook de keuze voor al dan niet uitruilen van de 3% vaste indexatie (hoge, lage of geen conversie) ligt bij Karel.

Dat is een nadeel van verevening; de ene partner blijft afhankelijk van beslissingen van de andere. Het voordeel is dat het ouderdomspensioen terugvloeit naar Karel als zijn ex-partner overlijdt. Als zij overlijdt voordat Karel het ouderdomspensioen heeft laten ingaan, komt het partnerpensioen ook weer bij hem terug.

Hoe conversie werkt; de voor- en nadelen

Conversie tijdens leven werkt anders. De verdeling van het pensioen is hetzelfde als bij verevening, maar de band tussen beide partners wordt doorgeknipt. Ze krijgen allebei een zelfstandig recht op pensioen. Daardoor kunnen zij ieder voor zich bepalen wanneer hun pensioen ingaat.

Het nadeel van conversie is dat er geen recht meer is op partnerpensioen, want dat is omgezet in een eigen pensioenaanspraak voor de ex-partner. Bij conversie leven vloeien er geen pensioenaanspraken terug naar Karel als zijn ex-partner overlijdt.

Geef u beslissing door binnen 2 jaar na scheiding

Wat de beste optie is hangt af van de situatie en de persoonlijke wensen. Karel kan er nog even over nadenken. Wettelijk moeten hij en zijn ex-partner binnen twee jaar na de scheiding hun afspraken over de verdeling van het pensioen doorgeven aan SPMS

Behandeld door

 

 

Edwin Pijpers
Manager Financieel Planners