Kan ik op mijn 63e met pensioen

Jan Roelofs (55) wil op zijn 63e stoppen met werken. Dan wil hij samen met zijn vrouw Karin (56) lange reizen maken. Na pensionering willen ze in hun grote, oude huis blijven wonen. Ze willen het huis klimaatneutraal maken. De geschatte kosten daarvoor bedragen € 150.000. Hiervoor kunnen zij hun forse overwaarde benutten. Jan en Karin hebben drie studerende kinderen.

Ze willen het huis klimaatneutraal maken. De geschatte kosten daarvoor bedragen € 150.000. Hiervoor kunnen zij hun forse overwaarde benutten. Jan en Karin hebben drie studerende kinderen.

Wat is de hoogte van het pensioenvermogen?

Jan heeft pensioen opgebouwd bij ABP en PFZW, bij elkaar € 10.000 vanaf 67-jarige leeftijd. Het pensioen bij SPMS op 63 jaar bedraagt met hoge conversie naar verwachting € 40.350. Karin heeft in het verleden bij ABP pensioen opgebouwd van € 9.600 per jaar. Ze heeft nu een interieuradviespraktijk en bouwt geen pensioen meer op.

Welk vermogen, inkomsten en uitgaven zijn er verder?

De studiebijdrage voor de kinderen is € 1.000 per kind per maand. Ze verwachten hier nog ruim € 100.000 aan kwijt te zijn.

Het liquide vermogen in de BV bedraagt € 150.000. De rekeningcourantschuld is in de loop der jaren opgelopen tot € 175.000. Jan verwacht € 225.000 goodwill in de vorm van een driejarige uitverdienregeling. De hypotheken op de woning zijn samen € 800.000, allemaal aflossingsvrij.

Binnen 15 minuten inzicht in uw situatie na werk met de QuickScan

Jan heeft met behulp van de QuickScan gekeken of eerder stoppen erin zit. Hoewel dat een redelijke indicatie geeft komt hij er niet helemaal uit, omdat hij het vermogen uit de BV niet in de QuickScan kan invoeren. Ook zijn sommige bedragen netto en andere bruto. Daarom maakt hij een afspraak met een financieel planner van SPMS.

De werkelijkheid voldoet soms niet aan uw wensen

Helaas blijkt dat Jan en Karin niet al hun wensen kunnen realiseren. Gezien de huidige hypotheeklast en het inkomen na pensionering is de kans klein dat ze het geld voor verduurzaming van hun huis bij de bank kunnen lenen, ondanks de forse overwaarde. Eventueel zouden ze het benodigde bedrag kunnen lenen bij de BV. Maar dan ontbreken de middelen om de rekening-courantschuld bij staking te voldoen.

In de huidige woning blijven wonen, vinden Jan en Karin het belangrijkst. Ze besluiten beiden door te werken tot hun 65e. Door hun doelstellingen wat bij te stellen kunnen ze hun toekomstwensen toch redelijk goed realiseren.

Behandeld door

Linda Wulfert

Linda Wulfert
Financieel Planner