Financieel actueel

Altijd op de hoogte van de financiële spelregels

Is het al een dagtaak om alle administratie rondom uw financiën te regelen, heeft u ook nog eens te maken met de regels die steeds veranderen. Is het vanaf nu juist wel of niet financieel voordelig om bepaalde inkomsten over te hevelen naar Box 3. Kan ik mijn kinderen nu nog wel of niet een jubelton geven?

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste wijzigingen in het SPMS-pensioenreglement, die van de Belastingdienst en andere wijzigingen die relevant voor u kunnen zijn. Zo bent u op de hoogte en kunt u de keuzes maken die voor u het beste uitpakken.

2023

De tarieven van de vennootschapsbelasting zijn in 2023 omhoog gegaan en de schijflengtes omlaag. In 2022 gold een tarief van 15% over winst tot € 395.000. In 2023 is het tarief 19% over de eerste € 200.000 winst. Daarboven geldt, net als in 2022, een tarief van 25,8%.

Vanaf 2023 mag je samen met je partner tot maximaal € 700.000 onbelast lenen bij je eigen bv. Het meerdere wordt met 26,9% inkomstenbelasting belast alsof het een dividenduitkering is. Het eerste toetsmoment is 31 december 2023. Tot die tijd heb je nog de gelegenheid om een grotere schuld zoveel mogelijk af te lossen. 

Het kan voordelig zijn om eventueel spaargeld te gebruiken om de schuld in de bv (deels) af te lossen. Consumptieve leningen zijn met ingang van 2023 overigens beperkt te verrekenen in box 3. Genoemde grens geldt niet als de lening is verstrekt voor de aankoop of verbouwing van de eigenwoning.

Het loon dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bv aan zichzelf moet uitkeren, is in 2023 omhoog gegaan. Het uitgangspunt is dat een DGA minimaal evenveel verdient als een werknemer met een vergelijkbare dienstbetrekking, in dit geval een medisch specialist in loondienst. Dat is het zogenoemde gebruikelijk loon. Dit is gebaseerd op de Cao Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten. 

Op dit loon mocht een doelmatigheidsmarge van 25% worden toegepast. Dit betekende dat een medisch specialist die DGA is, zichzelf een salaris moest toekennen ter hoogte van minstens 75% van het loon van een specialist in loondienst. 

Op 1 januari 2023 is de doelmatigheidsmarge vervallen. Hierdoor stijgt het gebruikelijk loon. In 2023 is het gebruikelijk loon € 185.700. Als de pensioenpremie uit privé wordt betaald zal het gebruikelijk loon daarmee verhoogd moeten worden. Uiteraard kan wel rekening worden gehouden met een eventueel parttime percentage

2022

De fiscus baseert de belastingheffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, op fictief rendement. Ook als u uw spaargeld op de bank heeft staan en al jaren geen rente meer ontvangt. In december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat belastingheffing op basis van fictief rendement in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Volgens de Hoge Raad is de vermogensrendementsheffing sinds 2017 onrechtmatig. De overheid gaat mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing compenseren. Dit zijn zo’n 60.000 mensen. Zij zouden uiterlijk op 4 augustus de onterecht betaalde belasting terugkrijgen.

Of de overheid ook de mensen gaat compenseren die geen bezwaar hebben gemaakt, staat nog niet vast. In totaal – inclusief de 60.000 bezwaarmakers – gaat het om zo’n 2 miljoen belastingbetalers. Volgens de Hoge Raad hoeft de overheid geen belasting terug te betalen aan mensen die geen bezwaar maakten. Maar het kabinet kan zelf besluiten dit wel te doen.

De staatssecretaris van Financiën wil uiterlijk op Prinsjesdag bekendmaken welke oplossing hij voor deze groep voor ogen heeft.