Startgesprek

Als startend vrijgevestigd medisch specialist komen er veel verschillende (financiële) zaken op u af. U moet keuzes maken die grote gevolgen hebben op de lange termijn. De financieel planners van SPMS helpen u daarbij graag. Zij weten waar medisch specialisten op financieel vlak mee te maken hebben.

U kunt kosteloos een Startgesprek aanvragen met een van onze financieel planners.

Tijdens het Startgesprek met onze financieel planners kunnen allerlei zaken op financieel gebied ter sprake komen. De SPMS-regeling is een basispensioenregeling. Dat betekent dat de dekking bij overlijden of arbeidsongeschiktheid wellicht niet toereikend is. De financieel planners bekijken graag samen met u of het nodig is u extra verzekeren. Ook kan waardeoverdracht worden besproken: is het zinvol om de waarde van eerder opgebouwd pensioen over te dragen naar SPMS of kunt u deze beter bij uw vorige pensioenuitvoerder laten staan?

De financieel planners zijn in dienst van het fonds. Hun taak bestaat echter uit het volledig informeren van u. Ook als het belang van de deelnemer haaks staat op het belang van het fonds. De planners zijn deskundig, volledig objectief en hebben geen belang bij de verkoop van financiële producten.