Onze financieel planners rekenen uit

Inkomsten en uitgaven voor een gemiddeld SPMS-pensioen
Financieel Planners Edwin en Alisen achter computer

Een 35-jarige medisch specialist wordt deelnemer van SPMS. Hoeveel pensioenpremie zal deze de rest van zijn leven betalen? En hoeveel pensioen levert dat op?*

In dit rekenvoorbeeld gaan we ervan uit dat een deelnemer die 35 jaar is nog 30 jaar pensioenpremie gaat betalen. De pensioenleeftijd bij SPMS is immers nog steeds 65 jaar. De deelnemer betaalt jaarlijks een kleine € 36.000 premie. Na 30 jaar heeft hij iets meer dan € 1 miljoen betaald.

 De pensioenpremie mag afgetrokken worden van de belasting. Daardoor betaalt de deelnemer in 30 jaar netto ruim € 500.000 premie. Dit is op basis van het huidige belastingtarief in de hoogste schijf.

Levenslang ouderdomspensioen

Vanaf zijn 65e krijgt deze deelnemer levenslang een ouderdomspensioen van ruim € 50.000 per jaar. In dit voorbeeld gaan we uit van hoge conversie. De deelnemer kan ook kiezen voor lage conversie of geen conversie. Dan is de startuitkering lager dan in het rekenvoorbeeld, maar stijgt jaarlijks. Voor mensen met een AOW-uitkering is de belastingdruk bij een inkomen tot € 68.500 gemiddeld 28%. Dat betekent dat de deelnemer netto kan rekenen op een SPMS-pensioen van ruim € 36.000.

Inleg binnen 15 jaar terugverdiend

Wanneer de deelnemer 65 jaar is heeft diegene dus netto ruim € 500.000 betaald aan pensioenpremie. Dat levert een levenslange netto-uitkering op van ruim € 36.000. Als de netto-inleg wordt gedeeld door de netto-uitkering, blijkt dat de deelnemer in een kleine 15 jaar zijn inleg terugverdient. Bij een pensioenleeftijd van 65 jaar is dat dus vanaf de 80e verjaardag. Gemiddeld worden mannelijke medisch specialisten 89 jaar. Vrouwelijke medisch specialisten worden gemiddeld 91 jaar.

Extra dekking

Als de deelnemer overlijdt – voor of na de pensioendatum, dat maakt niet uit – krijgt de partner een levenslang partnerpensioen van SPMS. Verder is er dekking voor een extra partnerpensioen (een tijdelijke uitkering naast het levenslange partnerpensioen, totdat de partner AOW krijgt) en neemt SPMS de betaling van de premie over bij arbeidsongeschiktheid.

Geen partner

Een deelnemer zonder partner betaalt jaarlijks bruto ruim € 29.000 pensioenpremie. Dat is in 30 jaar ruim € 875.000. Netto is dat ruim € 442.000. In dit geval verdient de deelnemer de inleg al in 12 jaar terug.

Wilt u financieel inzicht op basis van uw vragen en persoonlijke situatie?

Neem dan contact op met uw financieel planner. Dat kan gaan over specifieke financieel vragen, maar u kunt ook integrale en onafhankelijke analyse aanvragen van uw persoonlijke situatie. En op basis van uw vragen en wensen. 

*Dit rekenvoorbeeld is gebaseerd op een algemene situatie, uitgaande van de SPMS-regeling en belastingswetten zoals anno 2023 gelden. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.