Wijzigen van uw persoonlijke gegevens

Gaat u verhuizen? Heeft u een ander bankrekeningnummer? Of heeft u een nieuw e-mailadres? Hieronder leest u hoe u wijzigingen van uw persoonlijke gegevens aan ons kunt doorgeven.

Verhuist u binnen Nederland? Dan hoeft u niets door geven. SPMS ontvangt namelijk automatisch bericht van uw gemeente op het moment dat u zich met uw nieuwe adres heeft ingeschreven.
Woont u in Nederland en verhuist u naar het buitenland? Of woont u in het buitenland en gaat u verhuizen naar een nieuw adres in het buitenland? Dan vragen wij u uw nieuwe adres zelf aan ons door te geven. Alleen dan kunnen wij zaken als het pensioenoverzicht en overige correspondentie naar het juiste adres sturen. U kunt u uw wijziging via het contactformulier aan ons doorgeven.
Ontvangt u uw post liever op een ander adres dan uw woonadres? Dan kunt u dit adres via het contactformulier aan ons doorgeven.
Wilt u uw premie in het vervolg liever per automatische incasso betalen? Dan kunt u dit doorgeven  via het  formulier ‘Doorlopende machtiging’.
Uw premie wordt op dit moment maandelijks automatisch afgeschreven van uw rekening. Wilt u het bankrekeningnummer wijzigen? Dan verzoeken wij u de volgende twee stappen te doorlopen:
  1. Trek de machtiging voor automatische incasso vanaf uw oude rekeningnummer in met het  formulier ‘Intrekken machtiging
  2. Geef het nieuwe rekeningnummer voor automatische incasso door via het formulier ‘Doorlopende machtiging’ 

Wilt u uw pensioenuitkering op een ander rekeningnummer ontvangen? Geef dit tijdig aan ons door.
Woont u in het buitenland en heeft u een rekeningnummer in een land buiten het SEPA-gebied? U kunt dan het formulier wijzigen Non-SEPA rekeningnummer invullen.

Een wijziging doorgeven kan per post of mail.