U bent gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995

Bent u gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995? Dan is het Boon/Van Loon-arrest van de Hoge Raad van toepassing. Dit betekent dat pensioen bij de verdeling van de gemeenschap bij scheiding in aanmerking moet worden genomen. Uw ex-partner heeft daardoor mogelijk recht op een voorwaardelijke uitkering van u zolang u leeft.

U kunt een berekening aanvragen

Uw ex-partner kan alleen een berekening vragen als hij of zij een eerdere opgave van een contante waarde berekening meestuurt. Of als hij of zij een machtiging van u meestuurt. Daarin moet staan dat u ons toestemming geeft een 'contante waarde'-berekening aan uw ex-partner te geven. De contante waarde is de huidige totale waarde van uw opgebouwde pensioen op het moment van splitsen, dat we in de toekomst uitkeren. De aanvraag van een contante waarde berekening doet u door een e-mail te sturen naar administratie@spms.nl. Of een brief per post naar ons te sturen.

In de 'contante waarde'-berekening staat de hoogte van de bruto voorwaardelijke uitkering. Dit is de uitkering waar uw ex-partner aanspraak op kan maken. U en uw ex-partner regelen de bruto betaling van deze uitkering onderling. SPMS speelt daarin geen rol.