Formulieren

Als u en uw partner uit elkaar gaan, maakt u samen afspraken over hoe u het pensioen verdeelt. Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan geeft u de gemaakte afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen aan ons door.

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. 

Stuur het formulier samen met een kopie van de huwelijkse voorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst naar ons toe. Hierin staan de afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Uw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. U e-mailt de documenten naar administratie@spms.nl. Of stuur ze per post naar ons op.