Bijzonder partnerpensioen

Uw ex-partner heeft recht op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat u tot uw scheiding heeft opgebouwd. Uw ex-partner krijgt dit totdat hij of zij overlijdt.

Het bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot aan de scheiding. Het bijzonder partnerpensioen wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit pensioen wordt niet gekort of stopgezet wanneer uw ex-partner een nieuwe relatie aangaat.

Wilt uw ex-partner geen ‘bijzonder partnerpensioen’? Dan kan uw ex-partner er samen met u voor kiezen afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen. Deze keuze kan tijdens de scheiding of na de scheiding worden gemaakt. Deze keuze moet bij ons bekend zijn voordat u met pensioen gaat. Afstand doen kan voor een deel of voor het volledige bijzonder partnerpensioen. Neem hiervoor contact op met onze pensioenadviseurs.

Heeft u een nieuwe partner vóórdat u met pensioen gaat? Dan heeft uw nieuwe partner recht op het partnerpensioen dat u opbouwt ná uw scheiding. Heeft u geen nieuwe partner? Dan kunt u dit partnerpensioen wanneer u met pensioen gaat uitruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Dit is ook mogelijk als uw nieuwe partner hiermee akkoord gaat.

Overlijdt uw ex-partner eerder dan u? Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen niet. Uw nieuwe partner krijgt dit mogelijk als partnerpensioen. U moet een geregistreerd partnerschap hebben of getrouwd zijn vóórdat uw pensioen is ingegaan. 

Woont u samen of bent u getrouwd in het buitenland? Dan moet u uw nieuwe partner bij SPMS hebben aangemeld voordat u met pensioen gaat. Heeft u geen nieuwe partner? Dan kunt u dit pensioen wanneer u met pensioen gaat uitruilen voor ouderdomspensioen. Overlijdt uw ex-partner nadat u met pensioen bent gegaan? Dan vervalt het bijzonder partnerpensioen.