Uitruilen van uw pensioen

Wilt u straks een hoger ouderdomspensioen krijgen, of wilt u een hoger pensioen voor uw partner na uw overlijden? Dan kunt u pensioensoorten onderling uitruilen. U kunt een deel van het door u opgebouwde ouderdomspensioen aanwenden voor extra partnerpensioen en vice versa.

U kunt er ook juist voor kiezen om het ouderdomspensioen te verhogen door (een deel van) het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Voor het uitruilen van partnerpensioen heeft u toestemming van uw partner nodig.
Ook kunt u het partnerpensioen verhogen door een deel van het ouderdomspensioen daarvoor in te ruilen. Het partnerpensioen mag na deze uitruil niet meer bedragen dan 70% van het resterende ouderdomspensioen.

U kunt gebruik maken van uitruil bij einde deelneming en bij pensionering.
Let op: bij einde deelneming kan alleen ouderdomspensioen worden uitgeruild voor een hoger partnerpensioen. Bij pensionering kan ouderdomspensioen voor partnerpensioen worden uitgeruild en partnerpensioen voor ouderdomspensioen.

Via de pensioenplanner in MijnSPMS kunt u persoonlijke berekeningen maken. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de onze pensioenadviseurs.