Zwangerschapsverlof

Zwanger

Een kind krijgen is een mooie gebeurtenis in het leven. Daar wilt u, zeker in het begin, tijd voor maken. Dat kan betekenen dat u een tijd niet werkt. Goed om te weten dat dit gevolgen kan hebben voor uw pensioen. Hieronder leest u waar u rekening mee moet houden. Wat de gevolgen van zwangerschapsverlof zijn voor uw inkomen en pensioenopbouw, hangt onder andere af van uw ondernemingsvorm.

Uw SPMS-deelname tijdens zwangerschap

Wanneer u uw werkzaamheden onderbreekt vanwege zwangerschap, blijft u wel deelnemer bij SPMS. Dit is ongeacht of u deelnemer bent als zelfstandige of als werknemer. U blijft in deze periode ook op risicobasis verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Het enige wat mogelijk tijdelijk wijzigt, is uw pensioenopbouw. Direct in hetzelfde jaar, of 3 jaar na uw opgenomen verlof. De mogelijke effecten op uw pensioenopbouw zijn afhankelijk van uw ondernemingsvorm.

Bijvoorbeeld ZZP, eenmanszaak, stille maatschap.

Wij bepalen onze inschaling bij zelfstandigen op de fiscale winst en gewerkte uren. Hierbij is het van belang of u al langer dan 3 jaar bij SPMS deelnemer bent of niet.

 

U bent langer dan 3 jaar deelnemer bij SPMS

De inschaling wordt bepaald door de winst van 3 jaar eerder en de uren van 3 jaar eerder en de uren in het huidig jaar. We bespreken dit aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld:

Stel u neemt in het huidig jaar zwangerschapsverlof van 1 augustus tot 1 november 2023. Dan kijken we naar uw fiscale winst op jaarbasis van 3 jaar eerder (2020). Deze winst van 2020 wordt dan gecorrigeerd doordat u vermoedelijk minder uren werkt in 2023 (door uw zwangerschapsverlof) dan 3 jaar geleden. De winst van 2020 wordt dan namelijk gedeeld door uw gewerkte uren in 2020 keer het aantal gewerkte uren van 2023. In 2026 werkt dit andersom; dan kijken we dus naar de lagere fiscale winst van 2023 en wordt die winst door (eventueel) meer uren in 2026 juist weer verhoogd.

 

U bent nog niet 3 jaar deelnemer bij SPMS

De inschaling wordt bepaald door de fiscale winst en het aantal gewerkte uren in het huidig jaar. We bespreken dit aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld:

Stel u neemt zwangerschapsverlof van 1 augustus tot 1 november 2023. Dan kijken we naar de (geschatte) fiscale winst en het aantal gewerkte uren van 2023.

Meestal vanuit uw eigen BV of als werknemer in loondienst maar dan niet vallend onder een verplichtstelling van ABP of PFZW.

De inschaling wordt bepaald door het brutoloon en het aantal gewerkte uren in het huidig jaar. Hetgeen is afgesproken in de arbeidsovereenkomst is hierin leidend. We bespreken dit aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld:

Stel u neemt zwangerschapsverlof van 1 augustus tot 1 november 2023 en u past uw arbeidsovereenkomst niet aan. Dan ontvangt u in deze maanden gewoon uw brutoloon. En dan loopt ook de pensioenopbouw en premiebetaling ongewijzigd door.

Voorbeeld:

Stel u neemt zwangerschapsverlof van 1 augustus tot 1 november 2023 en u past uw arbeidsovereenkomst wel aan. Dan ontvangt u in deze maanden geen brutoloon. Uw brutoloon op jaarbasis valt dan lager uit. Mogelijk werkt u dan ook minder uren. En dat heeft dan ook gevolgen voor de pensioenopbouw en premiebetaling.

  • Ontvangt u een inkomensvervangende uitkering vanuit uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan telt dit inkomen niet mee als inkomen (voor de pensioengrondslag) van SPMS.
  • U blijft in deze periode ook op risicobasis verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Het enige wat kan wijzigen, is het te bereiken ouderdoms- en partnerpensioen door een tijdelijke lagere inschaling.
  • U blijft tevens verzekerd voor het arbeidsongeschiktheidsrisico. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde inschaling van de afgelopen vijf jaar of korter indien van toepassing.

Wilt u nog meer informatie?

Neem dan gerust contact op met de Adviesgroep SPMS. Wij zijn te bereiken via (020) 583 62 62 (op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur) of via administratie@spms.nl. Wij helpen u graag.