Zwangerschapsverlof

Zwanger

Een kind krijgen is een mooie gebeurtenis in het leven. Daar wilt u, zeker in het begin, tijd voor maken. Dat kan betekenen dat u tijdelijk niet werkt. Dit kan gevolgen hebben voor uw pensioen. Hieronder leest u waar u rekening mee moet houden. Wat de gevolgen van zwangerschapsverlof zijn voor uw inkomen en pensioenopbouw, hangt onder andere af van uw ondernemingsvorm.

Uw SPMS-deelname tijdens zwangerschap

Wanneer u uw werkzaamheden onderbreekt vanwege zwangerschap, blijft u deelnemer bij SPMS. Dit is ongeacht of u deelnemer bent als zelfstandige of als werknemer van uw eigen BV. U blijft in deze periode ook op risicobasis verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Het enige wat mogelijk tijdelijk wijzigt, is uw pensioenopbouw. De mogelijke effecten op uw pensioenopbouw zijn afhankelijk van uw ondernemingsvorm.

Wij bepalen de inschaling bij zelfstandigen op basis van de fiscale winst en de gewerkte uren. Hierbij is het van belang of u wel of niet langer dan 3 jaar deelnemer bent bij SPMS.

 

U bent langer dan 3 jaar deelnemer bij SPMS

De inschaling wordt bepaald door de winst en uren van 3 jaar eerder en de uren in het huidig jaar.

Voorbeeld:

Stel u neemt in het huidig jaar zwangerschapsverlof van 1 augustus tot 1 november 2023. Dan kijken we naar uw fiscale winst op jaarbasis van 3 jaar eerder (2020). Deze winst van 2020 wordt dan gecorrigeerd doordat u vermoedelijk minder uren werkt in 2023 (door uw zwangerschapsverlof) dan 3 jaar geleden. De winst van 2020 wordt dan gedeeld door uw gewerkte uren in 2020 en vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren van 2023. In 2026 werkt dit andersom; dan kijken we naar de lagere fiscale winst van 2023 en wordt die winst door (eventueel) meer uren in 2026 juist weer verhoogd.

 

U bent nog niet 3 jaar deelnemer bij SPMS

De inschaling wordt bepaald door de fiscale winst en het aantal gewerkte uren in het huidig jaar.

Voorbeeld:

Stel u neemt zwangerschapsverlof van 1 augustus tot 1 november 2023. Dan kijken we naar de (geschatte) fiscale winst en het aantal gewerkte uren van 2023.

De inschaling wordt bepaald door het brutoloon en het aantal gewerkte uren in het huidig jaar. Wat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst is hierin leidend.

Voorbeeld:

Stel u neemt zwangerschapsverlof van 1 augustus tot 1 november 2023 en u past uw arbeidsovereenkomst niet aan. Dan ontvangt u in deze maanden gewoon uw brutoloon. De pensioenopbouw en premiebetaling lopen dan ook ongewijzigd door.

Voorbeeld:

Stel u neemt zwangerschapsverlof van 1 augustus tot 1 november 2023 en u past uw arbeidsovereenkomst wel aan. Dan ontvangt u in deze maanden geen brutoloon. Uw brutoloon op jaarbasis valt dan lager uit. Dat heeft dan ook gevolgen voor de pensioenopbouw en premiebetaling.

  • Ontvangt u een uitkering vanuit uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan telt dit niet mee als inkomen (voor de pensioengrondslag) van SPMS.
  • U blijft in deze periode ook op risicobasis verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Het enige wat kan wijzigen, is het te bereiken ouderdoms- en partnerpensioen door een tijdelijke lagere inschaling.
  • U blijft verzekerd voor premieovername bij arbeidsongeschiktheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde inschaling van de afgelopen vijf jaar of korter indien van toepassing.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met de Adviesgroep SPMS via (020) 583 62 62 (op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur) of mail naar administratie@spms.nl.