Wezenpensioen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen mogelijk recht op een wezenpensioen. Wezenpensioen is een tijdelijke pensioenuitkering die uw kinderen maandelijks krijgen als u overlijdt. Het maakt daarbij niet uit of u wel of geen partner heeft.

Na uw overlijden krijgen uw kinderen wezenpensioen totdat zij 18 jaar zijn. Kinderen ontvangen zolang zij studeren of arbeidsongeschikt zijn tot uiterlijk hun 27e wezenpensioen.
 
Onder bepaalde voorwaarden hebben ook uw stiefkinderen, pleegkinderen, niet-erkende kinderen en de kinderen van uw aangemelde partner recht op wezenpensioen. Deze voorwaarden vindt u terug in het pensioenreglement van SPMS

De hoogte van het wezenpensioen hangt onder andere af van het moment van overlijden. De volgende situaties zijn mogelijk:

  • Komt u te overlijden nadat u met pensioen bent gegaan? Uw kind ontvangt dan het wezenpensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw deelnemerschap bij SPMS.
  • Komt u te overlijden voordat u met pensioen gaat? En bent u op dat moment nog deelnemer bij SPMS? Dan wordt het wezenpensioen berekend alsof u tot uw 65ste verjaardag wezenpensioen zou hebben opgebouwd. Voor de fictieve opbouw tussen de datum van overlijden en uw 65ste gaan wij uit van de gemiddelde opbouw aan wezenpensioen in de laatste vijf kalenderjaren vóór uw overlijden.
  • Komt u te overlijden voordat u met pensioen gaat? En is uw deelnemerschap bij SPMS beëindigd? Uw kind ontvangt dan het wezenpensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw deelnemerschap bij SPMS.

De uitkering van het wezenpensioen gaat altijd in op de eerste van de maand die volgt op de overlijdensdatum. Uw kind ontvangt deze maandelijkse uitkering tot uiterlijk de 18e of de 27e verjaardag. Als beide ouders overleden zijn wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Nabestaanden kunnen het wezenpensioen zelf aanvragen via het 'Aanvraagformulier wezenpensioen'.
Chat met SPMS