28a70c0e62a7f143e965617fc7912d4f

Uw pensioenleeftijd, AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

Van de overheid krijgt u een AOW-uitkering als u de AOW-leeftijd bereikt. Van SPMS krijgt u pensioen vanaf de maand waarin u 65 jaar wordt. U mag ook eerder of later met pensioen gaan. En dan is er ook nog de 'pensioenrichtleeftijd'. Wat is wat? Wij leggen het u uit.

U krijgt AOW van de overheid zodra u de AOW-leeftijd bereikt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW aan u uit. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

Bereken uw AOW-leeftijd op de website van de SVB

Let op: U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft. U krijgt misschien de 1e maand geen volledige AOW uitbetaald. Bijvoorbeeld omdat u op de 21e jarig bent. Uw pensioen bij SPMS gaat altijd in per 1e van de maand.

De pensioenleeftijd bij SPMS is 65 jaar. Dat betekent dat u standaard met pensioen gaat op uw 65e. Maar u kunt uw pensioen ook tegelijkertijd met uw AOW laten ingaan. Uw pensioen bij SPMS gaat dan in per de 1e van de maand dat u AOW krijgt. U kunt ook kiezen voor een ander moment. Voor uw 65e. Of na uw AOW-leeftijd.

Eerder met pensioen

Bij SPMS kunt u ook eerder met pensioen. Als u eerder met pensioen gaat dan uw 65e, heeft dat gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. Uw levenslange pensioen wordt dan lager omdat wij uw pensioen over een langere periode moeten uitbetalen

Lees meer over eerder met pensioen gaan

Later met pensioen

Wilt u juist langer werken? Ook dat kan. U kunt de ingangsdatum van uw pensioen uitstellen tot uiterlijk de 1e dag van de kalendermaand die volgt op uw 70e verjaardag. Als u langer doorwerkt en uw pensioen later laat ingaan, dan krijgt u maandelijks een hoger pensioen. Dat komt doordat wij uw totale pensioen over een kortere periode uitbetalen. 

Lees meer over later met pensioen gaan

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die de overheid gebruikt om te berekenen hoeveel pensioen u binnen de belastingregels mag opbouwen. Wij noemen dit ook wel de pensioenrekenleeftijd.

Wat u zelf moet regelen, hangt af van wanneer u met pensioen wilt:

  • Op uw 65e met pensioen: Een half jaar voor u 65 jaar wordt, krijgt u van ons een brief. Daarin staat wat u moet doen als u op uw 65e met pensioen wilt gaan.
  • Op uw AOW-leeftijd met pensioen: U geeft aan ons tijdig door dat u vanaf AOW-leeftijd met pensioen wilt gaan. U krijgt dan een half jaar voor uw AOW-leefijd een brief van ons.
  • Op een andere leeftijd met pensioen: Wilt u op een ander moment met pensioen? Dan moet u zelf uw pensioen bij ons aanvragen.