Toeslagverlening

U heeft een pensioenregeling bij SPMS. Hiermee bouwt u ouderdomspensioen op. Dat pensioen ontvangt u vanaf uw 65-jarige leeftijd, elke maand zolang u leeft. Hoeveel pensioen u straks ontvangt staat nog niet vast.

De hoogte van uw pensioen wordt pas berekend op uw pensioendatum en is onder andere afhankelijk van:

  • hoe lang u pensioen opbouwt;
  • hoeveel pensioen u per jaar opbouwt;
  • de resultaten van de beleggingen;
  • persoonlijke factoren zoals echtscheiding;
  • de toeslagverlening.
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Wij willen ervoor zorgen dat uw pensioen elk jaar meegroeit met de stijging van de lonen. SPMS verhoogt daarom ieder jaar uw pensioen met 3%. Dit is de onvoorwaardelijke toeslagverlening.

Voorwaardelijke toeslagverlening

Naast de onvoorwaardelijke toeslagverlening van 3% probeert SPMS uw pensioen jaarlijks extra te verhogen. Deze verhoging kan alleen als de financiële positie van SPMS dit toelaat. Dit is de voorwaardelijke toeslagverlening.

Toeslagverlening en stijging van de prijzen in de afgelopen jaren

De toeslagverlening van 3% wordt op 1 januari met terugwerkende kracht toegekend. De afgelopen jaren stegen de prijzen en het pensioen als volgt:

Jaar Toeslagverlening* Stijging van de prijzen
2020
3%
1,3%
2019
3%
2,6%
2018
3%
1,7%
2017
3%
1,4%
2016 3% 0,3%
2015 3% 0,6%
2014 3% 1,0%
2013 3% 2,5%
2012 3% 2,5%
2011 3% 2,3%
2010 3% 1,3%

*Heeft u pensioen opgebouwd bij een keuzeverzekeraar? Dan kunnen deze percentages anders zijn.

Voorwaardelijke toeslagverlening is alleen mogelijk als het fonds voldoende financiële middelen heeft. De beleidsdekkingsgraad geeft een beeld van onze financiële positie. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen en onze verplichtingen op dat moment. Dus hoeveel moet SPMS nu én in de toekomst betalen op basis van de huidige stand van zaken. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe groter de kans op een extra verhoging.

Beleidsdekkingsgraad is belangrijk

Een beleidsdekkingsgraad van 100% betekent dat SPMS precies genoeg geld heeft om de pensioenen uit te betalen. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad (eind 2020 121,7%) heeft SPMS een reservetekort en moet het fonds een herstelplan opstellen. Hierin staat hoe wij ervoor zorgen dat de dekkingsgraad stijgt en op peil blijft.

Komt het fonds op lange termijn toch geld tekort om alle pensioenen te kunnen uitbetalen? Dan moet er iets gebeuren. In het uiterste geval nemen wij één of meer maatregelen:

  • De onvoorwaardelijke toeslagverlening van 3% wordt niet of niet volledig toegekend.
  • Als dit niet voldoende is wordt uw opgebouwde of uit te keren pensioen verlaagd.

Elk jaar bepalen wij of wij uw pensioen kunnen verhogen en of er een kans bestaat op verlaging van uw pensioen binnen 10 jaar. Op basis van de meest recente inschattingen, verwachten wij:

  • dat wij in de komende jaren uw (opgebouwde) pensioen met de onvoorwaardelijke toeslag van 3% kunnen verhogen;
  • nu uw pensioen in de komende jaren met de voorwaardelijke toeslag extra te kunnen verhogen.

Wij achten de kans klein dat er in de komende jaren gekort moet worden op de onvoorwaardelijke toeslag van 3%.

Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij SPMS? Ga dan naar MijnSPMS. Heeft u ook bij andere pensioenfondsen pensioen opgebouwd en wilt u een volledig overzicht van uw opgebouwde pensioen? Ga dan naar Mijnpensioenoverzicht.nl.
Chat met SPMS