Toeslagverlening

Jaarlijks kijken wij of we uw pensioen kunnen verhogen. Dit heet ook wel toeslag verlenen of indexeren. Toeslagverlening is alleen mogelijk indien de financiële positie van het fonds dit toelaat.

Uw pensioenfonds verhoogt ieder jaar uw (opgebouwde) pensioen met 3%*. U heeft recht op een jaarlijkse verhoging van uw (opgebouwde) pensioen. Dit is het onvoorwaardelijke deel van de toeslagverlening. 

* Heeft u pensioen opgebouwd bij een keuzeverzekeraar, dan kunnen deze percentages anders zijn.

Naast de onvoorwaardelijke toeslag probeert SPMS uw (opgebouwde) pensioen jaarlijks extra te verhogen. Dit is het voorwaardelijke deel van de toeslagverlening. Zo’n verhoging is mogelijk als de financiële middelen van het fonds voldoende zijn. De beleidsdekkingsgraad van eind september kalenderjaar is hier een belangrijke graadmeter voor.
Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen hangt af van de toeslagverlening en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren waren de toeslagverlening en de stijging van de prijzen als volgt:
  • Over het jaar 2016 met 3%*. De prijzen gingen toen met 0,30% omhoog
  • Over het jaar 2015 met 3%*. De prijzen gingen toen met 0,60% omhoog
  • Over het jaar 2014 met 3%*. De prijzen gingen toen met 1,0% omhoog.
  • Over het jaar 2013 met 3%*. De prijzen gingen toen met 2,5% omhoog.
  • Over het jaar 2012 met 3%*. De prijzen gingen toen met 2,5% omhoog.
  • Over het jaar 2011 met 3%*. De prijzen gingen toen met 2,3% omhoog.
* Heeft u pensioen opgebouwd bij een keuzeverzekeraar, dan kunnen deze percentages anders zijn.