Toeslagverlening

Jaarlijks kijken wij of we uw pensioen kunnen verhogen. Dit heet ook wel toeslag verlenen of indexeren. Toeslagverlening is alleen mogelijk indien de financiële positie van het fonds dit toelaat.

Uw pensioenfonds verhoogt ieder jaar uw (opgebouwde) pensioen met 3%*. U heeft recht op een jaarlijkse verhoging van uw (opgebouwde) pensioen. Dit is het onvoorwaardelijke deel van de toeslagverlening. 

* Heeft u pensioen opgebouwd bij een keuzeverzekeraar, dan kunnen deze percentages anders zijn.

Naast de onvoorwaardelijke toeslag probeert SPMS uw (opgebouwde) pensioen jaarlijks extra te verhogen. Dit is het voorwaardelijke deel van de toeslagverlening. Zo’n verhoging is mogelijk als de financiële middelen van het fonds voldoende zijn. De beleidsdekkingsgraad van eind september kalenderjaar is hier een belangrijke graadmeter voor.
Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen hangt af van de toeslagverlening en de stijging van de prijzen. De afgelopen jaren waren de toeslagverlening en de stijging van de prijzen als volgt:
Jaar
Toeslagverlening
Stijging van de prijzen
2016
3,00%
0,30
2015
3,00% 0,60
2014
3,00% 1,00
2013
3,00% 2,50
2012
3,00% 2,50
2011
3,00% 2,30

* Heeft u pensioen opgebouwd bij een keuzeverzekeraar, dan kunnen deze percentages anders zijn.