Betaalspecificatie en jaaropgave

Uiterlijk eind januari krijgt u uw betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen u maandelijks van ons krijgt in 2024. Wij sturen u uiterlijk eind januari ook een jaaropgave als u afgelopen jaar al pensioen van ons ontving. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Op uw jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u vorig jaar gekregen heeft. En hoeveel er ingehouden is aan loonheffing en voor de bijdrage Zvw. Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte. U krijgt uw jaaropgave elk jaar rond 25 januari.

Op de betaalspecificatie ziet u hoeveel pensioen u maandelijks van ons krijgt en hoeveel er ingehouden wordt. U krijgt een betaalspecificatie bij de eerste uitbetaling van uw pensioen en wanneer uw pensioenuitkering verandert. En elk jaar in januari.

Wijzigingen 2024

Uw nettopensioenbedrag verandert in 2024. Dit kan komen door:

  • De toeslagverlening
  • De belastingtabellen zijn veranderd. Daardoor verandert de loonheffing
  • De zorgverzekeringswet (Zvw) bedraagt in 2024 5,32% van uw bruto jaarinkomen. In 2023 was dat 5,43%. Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt naar € 71.628. Dit was in 2023 € 66.956.

Uw pensioen is verhoogd

Ieder jaar verhogen we uw pensioen met 3%. Dit is de onvoorwaardelijke toeslagverlening. Naast deze onvoorwaardelijke toeslagverlening proberen we uw (opgebouwde) pensioen jaarlijks extra te verhogen. SPMS heeft voor 2024 besloten de pensioenen met 2,404% extra te verhogen. Krijgt  u ouderdoms- of partnerpensioen en heeft u gekozen voor conversie? Dan verhogen wij uw pensioen niet of minder (afhankelijk van uw conversiekeuze), omdat de verhoging al verwerkt is in uw uitkering. Lees meer over de toeslagverlening.

Op uw brutopensioen worden een aantal bedragen ingehouden: 

  • Loonheffing
    Loonheffing is de belasting die u betaalt over uw inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaalt u loonheffing. Er gelden nieuwe belastingtabellen. Hierdoor verandert de loonheffing en ook uw netto pensioen of uitkering. De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl.
  • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
    Naast de premie die u zelf betaalt voor uw zorgverzekering betaalt u in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. De wettelijke bijdrage Zvw is verlaagd van 5,43% naar 5,32%. Het maximumbedrag waarover u de inkomens-afhankelijke bijdrage Zvw betaalt, stijgt van € 66.956 naar € 71.628. Het nieuwe bedrag staat vermeld als bijdrage Zvw. Als u in het buitenland woont, gelden andere regels. Zie hiervoor hetcak.nl/regelingen.

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is de korting die u krijgt op de loonheffing. Hierdoor houdt u dus meer pensioen of salaris over. U mag loonheffingskorting maar bij 1 werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als u loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet u mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen. Lees meer over loonheffingskorting.