Wat gaat er veranderen?

Nederland krijgt nieuwe regels voor pensioen. De regels voor het vernieuwde pensioenstelsel worden vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen. We lichten de belangrijkste veranderingen graag toe.

Nieuwe regelingen zijn premieregelingen

Nu zijn veel pensioenregelingen uitkeringsregelingen: deelnemers krijgen een toezegging over de hoogte van hun pensioenuitkering. De nieuwe pensioenregelingen zijn premieregelingen. In een premieregeling is de pensioenpremie het uitgangspunt. In de nieuwe situatie wordt dus alleen een premie toegezegd, terwijl er in de huidige pensioenregeling een uitkering wordt toegezegd. De premies worden belegd, net als nu. De hoogte van de pensioenuitkering hangt vervolgens af van de beleggingsresultaten.

Keuze uit 2 premieregelingen: solidaire premieregeling of flexibele premieregeling

In het vernieuwde pensioenstelsel zijn 2 soorten premieregelingen, de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. BPMS onderzocht samen met SPMS wat het beste contract is voor vrijgevestigde medisch specialisten. Op de Vergadering van Afgevaardigden in december 2021 is de voorkeur uitgesproken voor de solidaire premieregeling.

De solidaire premieregeling is, de naam zegt het al, een meer collectieve regeling. Deelnemers beleggen het pensioenvermogen samen en delen risico’s met elkaar. Deelnemers kunnen niet zelf kiezen hoe hun pensioenvermogen belegd wordt, maar pensioenfondsen moeten wel periodiek onderzoeken hoeveel beleggingsrisico de deelnemers willen lopen. 

De flexibele premieregeling is een meer individuele regeling. In deze regeling kunnen deelnemers op de dag dat ze met pensioen gaan kiezen tussen een lagere, maar stabiele uitkering. Of een hogere, maar beweeglijker uitkering. Ook kunnen ze zelf kiezen hoe risicovol ze hun pensioenvermogen willen beleggen.

De vaste uitkering verdwijnt

Een belangrijk verschil is dat financiële schokken op dit moment nog worden opgevangen in de dekkingsgraad. Ze werken maar zeer geleidelijk door in de hoogte van een aanspraak of uitkering. Straks verandert dat. De vaste aanspraak verdwijnt. Het pensioen gaat directer meebewegen met de beleggingsresultaten. Pensioenen gaan eerder omhoog, omdat er geen toezeggingen meer worden gedaan. Ook het rendement kan directer worden uitgekeerd. 

Daartegenover staat dat pensioenen ook eerder verlaagd kunnen worden. Wanneer deelnemers dichter bij hun pensioen komen, wordt het pensioenvermogen op zo’n manier belegd dat er minder schommelingen zijn. Dit zorgt ervoor dat het pensioen van gepensioneerden zo min mogelijk afhankelijk is van de beursrendementen.

De solidariteitsreserve

In de solidaire premieregeling is er verplicht een gezamenlijke pot om grote schokken op de financiële markten op te vangen. Dat noemen we de solidariteitsreserve. Het doel van deze reserve is het voorkomen van 'pech-' of 'gelukgeneraties'. In goede tijden reserveert het pensioenfonds een deel van de ingelegde premies en het behaalde rendement. Dit zorgt ervoor dat ook in slechte tijden pensioen kan worden uitbetaald. Daarmee worden risico's collectief gedeeld. De vul- en uitdeelregels van de solidariteitsreserve bepalen hoeveel het pensioenfonds spaart en uitdeelt.

Pensioenvermogen voor u gereserveerd

U krijgt in de nieuwe situatie informatie over de ontwikkeling van het voor u gereserveerde deel van het totale pensioenvermogen. U ziet welk vermogen voor u is gereserveerd en wat de te verwachten hoogte van uw pensioenuitkering is.