Vragen en antwoorden

Het vernieuwde pensioenstelsel komt eraan. Uiterlijk in 2028 moeten alle pensioenfondsen overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Maar waarom komt er eigenlijk een vernieuwd pensioenstelsel? Hoe gaat het eruitzien? En wat betekent het voor u? Hieronder vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over het vernieuwde pensioenstelsel.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. We werken deze pagina regelmatig bij.

Samen met BPMS gaan we aan de slag met de nieuwe regels. Momenteel beoordelen we hoe we zo goed mogelijk kunnen overgaan op de nieuwe regeling. We maken bijvoorbeeld afspraken over hoe we de opgebouwde pensioenen gaan omzetten naar de nieuwe regels. We leggen dit vast in het transitieplan. 

Naar verwachting stapt SPMS per 1 januari 2027 over naar het vernieuwde pensioenstelsel. Pas als uw pensioenfonds overstapt op de nieuwe regels voor pensioen, verandert er iets voor u. In de tussentijd informeren wij u over de belangrijkste stappen. Medio 2026 ontvangt u een overzicht van uw huidige pensioenopbouw en uw persoonlijk pensioenvermogen in het vernieuwde pensioenstelsel. Ook ontvangt u een prognose van uw (toekomstige) pensioen, zowel in het oude als in het vernieuwde pensioenstelsel.

Ja. Ook als u met pensioen bent, gaan de nieuwe regels gelden.

Hoewel er nog veel onzekerheden zijn en iedere situatie uniek is, verwachten experts dat de gemiddelde Nederlander er in het vernieuwde pensioenstelsel iets op vooruit gaat. Omdat in het vernieuwde pensioenstelsel minder buffers nodig zijn, is de verwachting dat we op het moment van de overstap een groot deel van de huidige buffers kunnen verdelen over alle deelnemers. Dit komt ten goede aan de hoogte van de pensioenen van alle deelnemers.

Nee. Ook in de nieuwe situatie blijft u levenslang een pensioeninkomen houden. Ook al wordt u 120 jaar. Dit is één van de risico’s die we als beroepsgroep samen blijven delen.

SPMS blijft uw pensioenvermogen beleggen. Zo profiteren we maximaal van de voordelen van samen beleggen. Periodiek onderzoeken we hoeveel risico deelnemers van SPMS willen nemen bij de beleggingen. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek stellen wij ons beleggingsbeleid vast. Een belangrijke verandering is dat het pensioenvermogen per leeftijdscohort verschillend belegd kan worden. Voor jongere deelnemers kan er zo meer risico worden genomen dan voor oudere deelnemers. Dit zorgt ervoor dat het pensioen van gepensioneerden zo min mogelijk meebeweegt met de beursrendementen, terwijl er voor jongere deelnemers een grotere kans is op een hoger rendement.

De onvoorwaardelijke indexatie van 3% gaat verdwijnen. U heeft wel voor een levenslange indexatie van 3% betaald, dus de waarde hiervan wordt aan uw persoonlijk pensioenvermogen toegevoegd. In de nieuwe pensioenregeling streven we nog steeds naar een koopkrachtig pensioen. De verwachting is dat uw pensioen meestijgt met de prijzen, dankzij beleggingsrendementen. 

Het streven is dat de premie voor pensioen ongeveer gelijk blijft. Er wordt in de nieuwe pensioenregeling geen onderscheid gemaakt in deelnemers met of zonder partner. Als u in 2012 heeft gekozen voor opt-out, gaat de premie wel omhoog. Er is geen mogelijkheid meer om te kiezen voor opt-out. 

In de nieuwe pensioenregeling gaat u standaard met pensioen als u AOW krijgt van de overheid. U kunt nog steeds kiezen of u het pensioen liever eerder of later in laat gaan. 

Nee. Eén keer per jaar wordt de hoogte van de pensioenuitkering bepaald. Eigenlijk gebeurt dat nu ook. Elk jaar kijken we of het pensioen omhoog kan. En net zoals nu is het de ambitie dat het pensioen nooit omlaag gaat. Als de beleggingsrendementen tegenvallen, vult het pensioenfonds een ingegaan pensioen zo goed mogelijk aan met geld uit een buffer (de solidariteitsreserve). Een verlaging van het pensioen kan, ondanks een buffer, niet altijd worden uitgesloten.

Als u overlijdt, krijgen uw nabestaanden niet uw persoonlijk pensioenvermogen. In plaats daarvan krijgen uw nabestaanden een nabestaandenpensioen. Dit geldt voor uw partner en eventuele kinderen. Uw partner krijgt een levenslang partnerpensioen en uw kinderen een tijdelijk wezenpensioen tot de 25-jarige leeftijd.

Bij SPMS bepaalt de beroepspensioenvereniging BPMS de inhoud van de pensioenregeling. Zij kijken welke afspraken het beste bij de SPMS-deelnemers passen. Dat doet BPMS door de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) te laten stemmen, over bijvoorbeeld het transitieplan. De VvA bestaat uit circa 70 afgevaardigden. U heeft invloed en inspraak door uw mening te delen met uw afgevaardigde.

Vanaf 1 januari 2024 is er een onafhankelijke geschillencommissie, waar u als deelnemer of gepensioneerde terecht kan met klachten. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de gegevens die gebruikt zijn bij de berekening van uw persoonlijk pensioenvermogen. U kan zelf bepalen of u een bindend of een niet-bindend advies wilt van de geschillencommissie. Een bindend advies staat vast. Wie kiest voor een niet-bindend advies, heeft de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechter. Informatie over de klachtenprocedure vindt u hier.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief informeren wij u ook over het vernieuwde pensioenstelsel. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan nu aan.