Vragen en antwoorden

Het vernieuwde pensioenstelsel komt eraan. Uiterlijk in 2028 moeten alle pensioenfondsen overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Maar waarom komt er eigenlijk een vernieuwd pensioenstelsel? Hoe gaat het eruitzien? En wat betekent het voor u? Hieronder vindt u een overzicht van vragen en antwoorden over het vernieuwde pensioenstelsel.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. We werken deze pagina regelmatig bij.

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. Daarmee is de Wtp een feit. Alle pensioenfondsen in Nederland moeten overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. De Wtp is op 1 juli 2023 ingegaan. Pensioenfondsen krijgen een paar jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Samen met BPMS gaan we aan de slag met de nieuwe regels. Wij maken een nieuwe pensioenregeling. Momenteel beoordelen we hoe we zo goed mogelijk kunnen overgaan op de nieuwe regelingen. We maken bijvoorbeeld afspraken over hoe we de pensioenen het beste kunnen omzetten naar de nieuwe regels. Hierbij houden we de belangen van alle deelnemers – mensen die pensioen opbouwen en mensen die al pensioen krijgen - goed in de gaten. Dit zijn we wettelijk verplicht. 

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beoordelen of pensioenfondsen alle belangen zorgvuldig afwegen. Ook moeten de automatiseringssystemen worden aangepast. Zo bereiden we ons stap voor stap voor op de nieuwe regels voor pensioen.

Naar verwachting stapt SPMS per 1 januari 2027 over naar het vernieuwde pensioenstelsel. Pas als uw pensioenfonds overstapt op de nieuwe regels voor pensioen, verandert er iets voor u. In de tussentijd informeren wij u over de belangrijkste stappen. Voor de overstap ontvangt u een overzicht van uw huidige pensioenopbouw en uw persoonlijke pensioenvermogen in het vernieuwde pensioenstelsel. Ook ontvangt u een prognose van uw toekomstige pensioen, zowel in het oude als in het vernieuwde pensioenstelsel.

Ja. Ook als u met pensioen bent, gaan de nieuwe regels gelden.

Die vraag is lastig te beantwoorden. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn en iedere situatie uniek is, verwachten experts dat de gemiddelde Nederlander er in het vernieuwde pensioenstelsel iets op vooruit gaat. Omdat in het vernieuwde pensioenstelsel minder buffers nodig zijn, is de verwachting dat we op het moment van de overstap een groot deel van de huidige buffers kunnen verdelen over alle deelnemers. Dit komt ten goede aan de hoogte van de pensioenen van alle deelnemers.

Nee. Ook in de nieuwe situatie blijft u levenslang een pensioeninkomen houden. Ook al wordt u 120 jaar. Dit is één van de risico’s die we als beroepsgroep samen blijven delen.

SPMS blijft uw pensioenvermogen beleggen. Zo profiteren we maximaal van de voordelen van samen beleggen. Periodiek onderzoeken we hoeveel risico de deelnemers van SPMS willen nemen bij de beleggingen. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek stellen wij ons beleggingsbeleid vast. Een belangrijke verandering is dat het pensioenvermogen per leeftijdscohort verschillend belegd kan worden. Voor jongere deelnemers kan er zo meer risico worden genomen dan voor oudere deelnemers. Dit zorgt ervoor dat het pensioen van gepensioneerden zo min mogelijk meebeweegt met de beursrendementen, terwijl er voor jongere deelnemers een grotere kans is op een hoger rendement.

De onvoorwaardelijke indexatie van 3% gaat verdwijnen. U heeft wel voor een levenslange indexatie van 3% betaald, dus de waarde hiervan wordt aan uw persoonlijke pensioenvermogen toegevoegd.

Met bedrag ineens kan u maximaal 10% van uw pensioenvermogen opnemen als u met pensioen gaat. Het is nog niet duidelijk wanneer dit ingaat. Dit staat niet in de nieuwe pensioenwet, maar in een andere wet. De politiek beslist hierover.

Lees meer over bedrag ineens

Bij SPMS bepaalt beroepspensioenvereniging BPMS de inhoud van de pensioenregeling. Zij kijken welke afspraken het beste bij onze SPMS-deelnemers passen. Dat doet BPMS door de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) te laten stemmen, over bijvoorbeeld het transitieplan. De VvA bestaat uit circa 70 afgevaardigden. U heeft invloed en inspraak door uw mening te delen met uw afgevaardigde.

Vanaf 1 januari 2024 is er een onafhankelijke geschillencommissie, waar u als deelnemer of gepensioneerde terecht kan met klachten. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de gegevens die gebruikt zijn bij de berekening van uw persoonlijke pensioenvermogen. U kan zelf bepalen of u een bindend of een niet-bindend advies wilt van de geschillencommissie. Een bindend advies staat vast. Wie kiest voor een niet-bindend advies, heeft de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechter.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief informeren wij u ook over het vernieuwde pensioenstelsel. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan nu aan.