Uw opgebouwde pensioen

Uw huidige pensioen wordt omgerekend naar een kapitaal en gaat mee naar uw nieuwe pensioen. Dit wordt uw pensioenpot. Het omrekenen gebeurt volgens de wettelijke regels.

Het omrekenen naar een kapitaal

Uw huidige pensioen wordt omgerekend naar kapitaal voor uw pensioen. Een belangrijk aandachtspunt is de onvoorwaardelijke indexatie van 3%. Met de nieuwe regels voor pensioen mag dit niet meer. Toch heeft u hier premie voor betaald. Daarom berekenen we de waarde van deze onvoorwaardelijke indexatie. Deze waarde voegen we toe aan uw pensioenpot

Compensatie bij nadeel

Er wordt met aandacht bekeken of het omrekenen evenwichtig is. Er mogen geen groepen (sterk) achteruit gaan bij de overstap naar de nieuwe regels. Ook toezichthouder De Nederlandsche Bank kijkt mee. Wordt het verwachte pensioen ná de omzetting toch lager, dan komt er compensatie. Dit wordt betaald uit de buffers van het pensioenfonds. Zo voorkomen we dat bepaalde leeftijdsgroepen er (sterk) op achteruit gaan.

Het verdelen van de huidige buffer

SPMS heeft een flinke buffer. Voor elke euro die we aan pensioen hebben beloofd, hebben we ongeveer € 1,45 in kas. Bij de overstap naar de nieuwe regels gebruiken we een deel van deze buffer voor het vullen van de solidariteitsreserve. De rest van de buffers gaan we verdelen over alle deelnemers. 

Wat betekent het voor u?

Medio 2026 ontvangt u een overzicht van uw huidige pensioen en uw pensioen volgens de nieuwe regels. U ziet dan wat deze verandering voor u persoonlijk betekent. Tot die tijd informeren we u over de veranderingen en het proces. We houden u graag op de hoogte, dus meld u aan voor onze nieuwsbrief.