Uw opgebouwde pensioen

Uw huidige pensioen gaat mee naar de nieuwe pensioenregeling. Het huidige pensioen wordt daarvoor omgerekend naar een kapitaal voor uw pensioen in de nieuwe pensioenregeling. Dit wordt uw persoonlijk pensioenvermogen. Het omrekenen gebeurt volgens de wettelijke regels.

Het omrekenen naar een kapitaal

Uw huidige pensioen wordt omgerekend naar een kapitaal. Een belangrijk aandachtspunt is de onvoorwaardelijke indexatie van 3%. U heeft hier premie voor betaald. Er is dus geld beschikbaar om uw pensioen elk jaar te verhogen. Maar in de nieuwe pensioenregeling mag dit niet meer. Daarom berekenen we de waarde van de onvoorwaardelijke indexatie. De waarde voegen we toe aan uw persoonlijk pensioenvermogen. 

Compensatie bij nadeel

Er wordt met aandacht bekeken of het omrekenen evenwichtig is. Er mogen geen groepen (sterk) achteruit gaan bij de overstap naar de nieuwe regels. Ook toezichthouder De Nederlandsche Bank kijkt mee. Wordt het verwachte pensioen ná de omzetting toch lager, dan komt er compensatie. Dit wordt betaald uit de buffers van het pensioenfonds. Zo voorkomen we dat bepaalde leeftijdsgroepen er (sterk) op achteruit gaan.

Het verdelen van de huidige buffer

SPMS heeft een flinke buffer. Voor elke euro die we aan pensioen hebben beloofd, hebben we ongeveer € 1,45 in kas. Bij de overstap naar de nieuwe regels gebruiken we een deel van deze buffer voor het vullen van de solidariteitsreserve. De rest van de buffers gaan we verdelen over alle deelnemers. 

Wat betekent het voor u?

Medio 2026 ontvangt u een overzicht van uw huidige pensioen en uw pensioen volgens de nieuwe regels. U ziet dan wat deze verandering voor u persoonlijk betekent. Tot die tijd informeren we u over de veranderingen en het proces. We houden u graag op de hoogte, dus meld u aan voor onze nieuwsbrief.