De planning

Er komt een nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat in op 1 juli 2023 in. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aan de nieuwe regels zijn aangepast. De meeste pensioenfondsen willen de overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel al eerder maken. BPMS en SPMS richten zich op 1 januari 2026.

2021

Landelijk: het kabinet heeft conceptteksten voor de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd op internet.
Dit wetsvoorstel is de uitwerking van het in 2019 bereikte Pensioenakkoord. Tot half februari kon iedereen – zowel individuen als organisaties – reageren op het wetsvoorstel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aan de slag gegaan met de uitkomsten van deze internetconsultatie.

Voor SPMS: In het vernieuwde pensioenstelsel is er een keuze tussen 2 regelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Tijdens de Vergadering van Afgevaardigden (VvA) op 14 december 2021 stemde een meerderheid voor de solidaire premieregeling. Op het moment van stemming was nog niet alle wetgeving bekend. De uitslag wordt daarom behandeld als een voorlopige keuze.

2022

Landelijk: Begin 2022 gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.
Net voor het kerstreces, op 22 december 2022, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen.
 
SPMS: Onderzoek naar risicopreferentie
Eind 2022 heeft SPMS onderzocht hoeveel risico de deelnemers van SPMS willen nemen bij hun beleggingen. Het fonds wil de beleggingen laten aansluiten op de voorkeuren van de deelnemers. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar hoe onze deelnemers naar financiële risico’s kijken. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek stellen wij ons beleggingsbeleid vast.

2023

Wetsbehandeling in de Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 de wet aangenomen.

1 juli 2023: Ingangsdatum Wet toekomst pensioenen
De Wet toekomst pensioenen gaat op 1 juli 2023 in. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op de nieuwe regelgeving. Als de wet definitief is, kunnen er afspraken worden gemaakt. Wat is voor vrijgevestigde medisch specialisten de beste nieuwe pensioenregeling? Hoe gaan we zo evenwichtig mogelijk om met de belangen van jongere en oudere medisch specialisten en de collega’s die met pensioen zijn? Hoe worden de pensioenen verhuisd naar het nieuwe stelsel? BPMS bepaalt de ambitie en inhoud van de regeling.

December 2023: Informatie over de nieuwe pensioenregeling
Op de VvA worden alle afgevaardigden geïnformeerd over de nieuwe pensioenregeling.

2024

Maart 2024: Besluitvorming over de nieuwe pensioenregeling
De afgevaardigden besluiten op de VvA over de nieuwe pensioenregeling.
 
Uiterlijk 1 juli 2024: Duidelijkheid over de nieuwe pensioenregeling
BPMS bepaalt hoe de pensioenregeling eruitziet, nu en in het vernieuwde pensioenstelsel. BPMS heeft tot 1 juli 2024 de tijd om op basis van een transitieplan de keuzes voor de nieuwe regeling te maken. Belangrijke elementen zijn de hoogte van de premie, het beleggingsbeleid, de vul- en uitdeelregels voor de solidariteitsreserve en de keuzes voor de deling van de verschillende risico’s. Voor de transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel moeten ook afspraken worden gemaakt over de verhuizing van de reeds opgebouwde pensioenen naar het nieuwe stelsel.
 
1 juli 2024: beoogde ingangsdatum bedrag ineens
De pensioenkeuze bedrag ineens gaat op zijn vroegst per 1 juli 2024 in.

2025

Voorbereiding voor de overstap
SPMS bereidt zich voor op de overstap. In deze periode ontvangt u een overzicht van uw huidige toegezegde pensioen en uw persoonlijke pensioenvermogen in het vernieuwde pensioenstelsel. Ook ontvangt u een prognose van uw toekomstige pensioen, zowel in het oude als in het vernieuwde pensioenstelsel.

2026

1 januari 2026: Overstap naar de nieuwe pensioenregeling
Naar verwachting stapt SPMS per 1 januari 2026 over naar de nieuwe pensioenregeling. Dit is het moment dat de nieuwe regels gaan gelden voor alle deelnemers van SPMS en de gepensioneerden.