De financiële positie van SPMS

Dekkingsgraad; indicatie van de huidige situatie

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds naar de huidige stand van zaken nu en in de toekomst moet betalen). Daarmee geeft de dekkingsgraad een goed beeld van de huidige financiële positie van SPMS. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter.

Premiedekkingsgraad; de financiële situatie van morgen

De premiedekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de in een jaar ontvangen premie en de toekomstige jaarlijkse uitkering die daarvoor kan worden ingekocht. Daarmee is de premiedekkingsgraad een indicator voor de toekomstige financiële ontwikkeling van een pensioenfonds.

Grafiek: Relatie rentestand en hoogte premiedekkingsgraad
In 2010 was de rente net onder de 4%, de premiedekkingsgraad van SPMS was bijna 120%. In 2023, bij een rente van 2,3%, was de premiedekkings-
graad 95%.