28a70c0e62a7f143e965617fc7912d4f

Amstelveen: Ziekenhuis Amstelland (ZHA)

BPMS afgevaardigde Freerk Broeyer

‘De solidariteit die bij een pensioenfonds hoort vind ik heel belangrijk'

‘Het lijkt me goed als jonge specialisten zich met pensioen bezighouden’, zegt Freerk Broeyer (41), cardioloog in het Amstelland Ziekenhuis. Freerks echtgenote is arts-microbioloog en ook deelnemer van SPMS. Ze hebben een dochtertje van 4 en een zoontje van 2.

Is SPMS thuis aan de keukentafel een gespreksonderwerp?

‘We hebben het er wel eens over, maar mijn vrouw vindt het minder interessant. Ze laat het graag aan mij over.’

Waarom werd u afgevaardigde?

‘We zijn een klein ziekenhuis, met 45 medisch specialisten. Er was al een tijdje geen afgevaardigde en toen zag ik een oproepje van het MSB. Het lijkt me goed als jonge specialisten zich met pensioen bezighouden. Pensioen is een ver-van-je-bedshow, terwijl beslissingen die je nú neemt van grote invloed zijn op je financiële situatie later. En ik vind het interessant, want ik ben geïnteresseerd in beleggingen en economie.’

Belegt u zelf ook?

‘Ik beleg actief, ik doe zelfs aan optiebeleggingen. Het is een beetje een hobby. Ik vind het leuk om te lezen over bedrijven en om inschattingen te maken: hoe gaat dat bedrijf het doen in het komende jaar? Dat is spannend. Mijn beleggingsresultaten zijn redelijk, al is het door de coronacrisis nu iets minder. Ik selecteer het liefst bedrijven die passen bij hoe ik ben. Zo zou ik niet gauw beleggen in de wapenindustrie, ook al zou ik daar nog zo veel winst mee maken. Ik vind het belangrijk dat we rekening houden met onze omgeving. Bedrijven die weinig doen aan verduurzaming en vernieuwing vind ik minder interessant. We moeten met z’n allen de planeet leefbaar houden. Daar moeten we met z’n allen over nadenken.’

Geldt dat ook voor SPMS?

‘Dat geldt voor alle pensioenfondsen, vind ik. En zeker voor SPMS. Medisch specialisten hebben een sociaal beroep, dus we moeten ook op een sociale manier beleggen. Zelfs als het rendement iets minder zou zijn. Ik weet niet of iedereen dat met mij eens is. Soms denk ik dat het een generatiedingetje is. Mijn indruk is dat jongere mensen over het algemeen meer bezig zijn met duurzaamheid dan de babyboomers.’

Wat heeft u als afgevaardigde nodig van SPMS?

‘Ik vind het fijn dat ik een vaste contactpersoon heb bij SPMS. Die biedt geregeld aan om een pensioenpoli te houden in ons ziekenhuis. Even kort bespreken hoe het zit met je pensioen, daar hebben medisch specialisten echt behoefte aan. Soms hebben collega’s vragen over hun pensioen. Dan kan ik hen in contact brengen met een financieel planner van SPMS.’

Wat wilt u bereiken als afgevaardigde?

‘Ik probeer iedereen goed te vertegenwoordigen, jong en oud. Het is belangrijk om daar een evenwicht in te vinden. De solidariteit die bij een pensioenfonds hoort vind ik heel belangrijk. Daar heb ik veel voor over. Dat je solidair bent met de samenleving, met de natuur, maar ook met je collega’s. Dat er een uitkering is voor partners en kinderen als een deelnemer overlijdt. Evenwichtige afspraken over de opbouw en de premies horen ook bij die solidariteit.’

Hoe regelt u uw financiële toekomst?

‘Ik ben nog aan het afbetalen voor de inverdienregeling, maar ik probeer maandelijks geld opzij te zetten en te beleggen. Je kunt bij SPMS twee keer een financiële scan laten maken. Dat hebben we onlangs laten doen. Dan neemt de financieel planner uitgebreid je financiële positie door en ontvang je een rapport. Dat vind ik heel goed.’

Heeft u ook pensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen?

‘Ik ben pas deelnemer bij SPMS sinds 1 januari 2017. Daarvoor zat ik bij ABP en bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Die pensioenopbouw heb ik overgezet naar SPMS, want ik vind het handig als alles bij één fonds is ondergebracht. SPMS is een pensioenfonds voor en door medisch specialisten. ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn kijken zowel naar de belangen van de deelnemers als van de werkgevers. Bij SPMS gaat het alleen om de deelnemers, dus de neuzen staan dezelfde kant op. Dat vind ik een groot voordeel van SPMS.’