Harderwijk: St. Jansdal Ziekenhuis

BPMS afgevaardigde Carel Doreleijers

‘Het geld dat je stort moet in goede handen zijn’

‘Je pensioen moet voorspelbaar zijn, zodat je weet waar je aan toe bent’, zegt Carel Doreleijers (60), anesthesioloog in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk.

Waarom werd u afgevaardigde?

‘Ik vind het leuk om naast mijn werk heel andere dingen te doen. Toen er een afgevaardigde werd gezocht, was mijn eerste reflex: dit is oersaaie materie. Maar ik ging erover lezen en vond het interessant. Het is leuk om mijn collega’s te vertegenwoordigen en me te verdiepen in de wereld van het pensioenfonds.’

Hoe onderhoudt u contact met collega’s?

‘Vooral ad hoc. Als ze vragen hebben, beantwoord ik die of ik breng ze in contact met deskundigen van SPMS. Ik peil soms of er behoefte is aan voorlichting. Zo hebben we een UPO-poli gehad en ook weleens een voordracht van iemand van SPMS in het MSB.’

BPMS afgevaardigde Carel Doreleijers in zijn huis

Hoe hebt u uw collega’s betrokken bij de besluitvorming over de premiedekkingsgraad?

‘We hielden een webvergadering, waar bestuursleden van SPMS uitleg gaven. Na afloop hebben we nog even doorvergaderd. Ik vertelde mijn collega’s verteld dat ik een stemming wilde houden en op basis van de uitkomst mijn stem zou uitbrengen in de VvA. Mijn collega’s hebben met ruime meerderheid vóór gestemd. Dat is de verdienste van de SPMS-bestuursleden, die een helder verhaal hielden.’

Wat is voor u een goede pensioenregeling?

‘Het belangrijkste is dat je pensioen voorspelbaar is, dat het niet erg fluctueert. Je moet nu weten wat het straks wordt, zodat je daar je andere financiële zaken op kunt afstemmen. Bij SPMS hebben we een stabiel pensioen. Verder moet het vanzelfsprekend zijn dat het geld dat je stort in goede handen is. Solidariteit tussen jong en oud vind ik ook belangrijk. Er moet een goede balans zijn.’

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit?

‘Ik heb 6 jaar geleden een financiële scan laten maken. Het is fijn als mensen die er verstand van hebben je financiën op een rijtje zetten. De uitkomst was zoals ik verwachtte. Die bevestiging was prettig. Maar voorlopig is het nog niet zo ver. Ik denk dat ik tot mijn 67e blijf werken, want ik vind mijn werk veel te leuk om ermee te stoppen.’