Impactbeleggen

Op weg naar een klimaatneutrale beleggingsportefeuille

SPMS wil zich via haar beleggingen inzetten tegen klimaatverandering. Daarom heeft SPMS het doel gesteld om in 2050 tot een klimaatneutrale beleggingsportefeuille te komen.

Aangezien 2050 nog ver weg is, heeft het pensioenfonds ook tussentijdse doelstellingen gesteld. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen in 2025 16% lager zijn dan in 2019 en in 2030 50% lager.

Stand van zaken

Met de reductie in broeikasgassen is SPMS al goed op weg naar de beoogde doelstelling van 2050. De uitstoot die samenhangt met beleggingen van SPMS in aandelen, obligaties en beursgenoteerd vastgoed is in 2023 met 43% verlaagd ten opzichte van 2019.

Verbeterde rapportage over uitstoot

Circa 96% van de bedrijven in de aandelenportefeuilles rapporteert nu over hun uitstoot. De dekking in de bedrijfsobligatie portefeuilles verbeterde van 55% (2019) naar 82% (2022). Door nieuwe Europese regelgeving wordt verwacht dat de dekking in deze portefeuilles de komende jaren zal stijgen naar nagenoeg 100%.

SPMS wil dat de uitstoot de komende jaren ook in andere beleggingscategorieën wordt gemeten, zoals in niet-beursgenoteerd vastgoed en staatsobligaties en hypotheekobligaties.

Acties voor vermindering uitstoot

  1. SPMS spoort bedrijven aan om zich te verbinden aan reductiedoelstellingen of hun investeringen te veranderen. Ook laat SPMS haar stem horen op aandeelhoudersvergaderingen.
  2. Reductiedoelstellingen worden opgenomen in de contracten met beleggingsmanagers. Deze partijen worden jaarlijks op hun prestaties getoetst. 
  3. SPMS belegt in een aantal aandelenportefeuilles volgens Climate Transition Benchmarks. Dit houdt in dat de samenstelling van deze portefeuilles ieder jaar (geleidelijk) wijzigt om een verdere afname in de uitstoot van broeikasgassen te behalen.
Grafiek CO2-reductie SPMS-beleggingsportefeuille

Meer weten over de definitieve uitkomsten 2023?

Houd onze website in de gaten. Begin juni publiceert SPMS het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen jaarverslag 2023, met daarin ook de prestaties op de andere duurzaamheidsthema’s.

 

Fred Wouters Investment Manager SPMS

Fred Wouters

Investment Manager SPMS